Ειδήσεις

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης

Γνωστοποιείται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στο "Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης ενδοχώρας ν. Ρεθύμνης" παρατείνεται έως την 24η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή.

Το Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης έχει συνολικό προϋπολογισμό 582.900 €, διάρκεια έως στις 31/8/2014, και αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ωφελουμένων οι οποίοι πρέπει να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

β) Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 2834031793 και 2834031402 (Fax: 2834031058, Email: topsa@akomm.gr,

Ιστοσελίδα: http://www.topsa.akomm.gr).

Σχόλια