Ειδήσεις

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για απολυμαντές

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη φοίτηση στη σχολή Απολυμαντών λήγει στις 30-05-2013, ημέρα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 196, Τηλ. : 210 6463924 :

1.      Αίτηση συμμετοχής, με τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα.

2.      Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.

3.      Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την τέχνη του απολυμαντή.

4.      Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών).

Σχόλια