Ειδήσεις

"Κλείνοντας το χάσμα: Αναπτυξιακοί στόχοι χιλιετίας"

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-τριών εορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτικής (International Council of Nurses). Η γιορτή αυτή θέλει να θυμίσει σε όλους την ανεκτίμητη συνεισφορά των νοσηλευτών/τριων σε κάθε κοινωνία. Η φετινή Ημέρα έχει ως τίτλο: "Κλείνοντας το χάσμα: Αναπτυξιακοί στόχοι χιλιετίας".

Στη χώρα μας το νοσηλευτικό επάγγελμα-λειτούργημα, δεν έχει την κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση και της εκτίμησης που χαίρει σε άλλες χώρες του κόσμου, για διάφορους λόγους. Οι πολίτες αυτής της χώρας, δεν έχουν ακριβή εικόνα της ουσιαστικής σημασίας της νοσηλευτικής επιστήμης που συνεργάζεται με την ιατρική και τους άλλους επαγγελματίες υγείας και αποτελεί τον κορμό διεθνώς όλων των υγειονομικών συστημάτων. Χωρίς νοσηλευτές δεν μπορεί να υπάρξει καμία μορφή περίθαλψης, ενώ το έργο τους παραμένει σημαντικό σε όλα τα επίπεδα των δομών υγείας.

Στην Ελλάδα της κρίσης, που η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα δωρεάν και ποιοτικό σύστημα υγείας όπου όλοι ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, οικονομική κατάσταση δικαιούνται ίση πρόσβαση στην υγεία, οι νοσηλευτές αγωνίζονται σε αντίξοες εργασιακές συνθήκες δίπλα στον ασθενή.

Με αναλογία προσλήψεων 1/24 με αποχωρήσεις 4285 νοσηλευτών μόνο για το 2012 (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) και με αποδοχές και ασφάλιση που μετά βίας ξεπερνά τον μισθό του ανειδίκευτου υπαλλήλου αν και διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ - ΑΕΙ και πολλοί από αυτούς κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, παλεύουν χωρίς καν να τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Σε όλο τον κόσμο αντίθετα, η εικόνα των νοσηλευτών είναι διαφορετική. Στην Αμερική τα τελευταία 12 έτη το νοσηλευτικό επάγγελμα, αναγνωρίζεται ως το πρώτο σε βαθμό αξιοπιστίας επάγγελμα από τους πολίτες ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα επαγγέλματα. Στις χώρες του ΟΟΣΑ, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 7,96 νοσηλευτές/τριες ανά 1000 κατοίκους (Δανία 15.4, Βέλγιο 15.1, Ιρλανδία 13.1, Γερμανία 11.3) καταλαμβάνοντας την 27η θέση σύμφωνα με στοιχεία του 2010, το 2013 βέβαια η μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα συνεχίζεται. Ανάλογα οι ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές των νοσηλευτών στις υπόλοιπες χώρες, οδηγούν πολλούς νοσηλευτές/τριες σε νοσοκομεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι Έλληνες νοσηλευτές θεωρούνται περιζήτητοι. Οι νοσηλευτές πάντα, εργάζονταν και πρόσφεραν σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, διδάσκοντας μέσα από την εργασία τους την έννοια της φροντίδας για τον συνάνθρωπο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, «οι νοσηλευτές θα συνεχίσουν να το κάνουν, και θα συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη μόνη θέση που έστεκαν πάντα, δίπλα στον ασθενή που πονάει, δίπλα στο παιδί που είναι άρρωστο, δίπλα στον ηλικιωμένο, δίπλα σε αυτόν που έχει ανάγκη διασφαλίζοντας την αξιοπρέπειά τους και δηλώνοντας την αλληλεγγύη μας».  

Σχόλια