Ειδήσεις

"Μη εφαρμόσιμες οι ρυθμίσεις για τις οφειλές"

Για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο μίλησε ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ κ. Χατζηδάκη αναφέροντας:

Κατά καιρούς το Ελληνικό δημόσιο εξαγγέλλει ρυθμίσεις για τις οφειλές των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων αλλά και κάθε συμπολίτη μας.

Δυστυχώς, και εκ του αποτελέσματος, όλες αποδείχθηκαν εξ' αρχής μη εφαρμόσιμες όχι επειδή δεν θέλησαν οι πολίτες να κάνουν χρήση, αλλά επειδή ήταν απαγορευτικοί οι όροι που ετίθεντο κάθε φορά.

Ζητούμε:

1. Την άρση αποκλεισμών από την ένταξη στη νέα ρύθμιση

2. Την διαγραφή των προσαυξήσεων για το φόρο εισοδήματος χρήσης 2011, οικονομικό έτος 2012

3. Τη μη επιβολή προσαυξήσεων για το οικονομικό έτος 2013, χρήση 2012 σε όσους δεν μπορέσουν να αποπληρώσουν έγκαιρα τον φόρο εισοδήματος

4. Την αύξηση των δόσεων σε όσους έχουν παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη σε τουλάχιστον 64, ειδικά για τα μεγαλύτερα ποσά

Ας αναρωτηθούμε ως κράτος, αλλά και οι ίδιοι οι δανειστές μας, τι θέλουμε τελικά: "Ειδικές φυλακές" για τους οφειλέτες του δημόσιου ή τη λήψη γενναίων αποφάσεων οι οποίες και θα επιτρέψουν στους φορολογούμενους να επιβιώσουν ως άνθρωποι και ως επαγγελματίες αλλά και στο κράτος να εισπράξει τα οφειλόμενα;

Όλοι εμείς οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι θέλουμε να καλύψουμε τις προς το κράτος υποχρεώσεις μας.

Όχι όμως με τρόπο που θα φέρει πείνα σε εμάς και στα παιδιά μας, και βεβαίως όχι υπό το κράτος συνεχόμενων και συνεχιζόμενων απειλών.

Καλούμε κάθε αρμόδιο να παρέμβει με στόχο την εκλογίκευση του τρόπου αντιμετώπισης μας.

Ας μπούμε, επιτέλους, κράτος και πολίτες, στη λογική στήριξε με να σε στηρίξω.

Εμείς πάντως, δεν πρόκειται να δεχτούμε την λογική "Σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω".     

Σχόλια