Ειδήσεις

Παρόμοιο με εκείνο του"stage"το πρόγραμμα στον τουρισμό

Ειδικό πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο του Τουρισμό παρουσίασαν σήμερα η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Εργασίας Γιαννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Για ένα πρόγραμμα παρόμοιο με εκείνο του  STAGE που υπήρχε προ κρίσης κάνουν λόγο οι συνδικαλιστές στην Κρήτη τονίζοντας πως οι νέοι πρέπει  να βρουν άμεσα δουλειά  στο τομέα του Τουρισμού  αλλά και με αξιοπρεπείς  συνθήκες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους του τουριστικού τομέα ηλικίας ως 29 ετών» ανέρχεται στο ποσό των 39 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την υλοποίησή της αναλαμβάνουν ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι. Η δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014.

Όπως  τόνισαν οι αρμόδιοι  Υπουργοί η επιδοτούμενη εργασία για ανέργους εντάσσεται στην ειδική δράση υποβοήθησης 45.000 νέων με σκοπό να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες.

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος για την επιδοτούμενη εργασία για ανέργους θα είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιδοτούμενη εργασία για ανέργους έχουν νέοι και νέες ηλικίας έως 29 ετών που είναι είτε απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είτε απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Κάθε νέος θα εισπράττει, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε τραπεζικό λογαριασμό, «καθαρά» 400 ευρώ για τις 80 ώρες της θεωρίας και ως «αμοιβή» - επίδομα πρακτικής άσκησης μετά το πεντάμηνο, 2.000 ευρώ αν είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 2.300 ευρώ αν είναι απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ.

Σχόλια