Ειδήσεις

Διερωτάται γιατί καθυστερεί ο δρόμος Ηρακλείου-Μεσαράς

Με έντονο ύφος ο Ηρακλειώτης Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης, επισημαίνει πλέον τη μεγάλη καθυστέρηση στο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά, με νέα παρέμβασή του, που κατέθεσε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη και ερωτά για ποιο λόγο καθυστερεί τόσο η 2η συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πότε θα υποβληθεί νέο αίτημα επανεξέτασής της και για ποιο λόγο δόθηκε αρνητική γνωμοδότηση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο οδικός άξονας Ηρακλείου - Μεσαράς, έχει μήκος 15,7 χλμ. και χωρίζεται σε δύο υπο-τμήματα, το πρώτο «Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά», μήκους 7,8 χλμ και το δεύτερο «Απομαρμά - Καστέλι», μήκους 7,9 χλμ.  Το συνολικό κόστος του είναι 108.900.000 ευρώ με κοινοτική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 53,62%. Πρόκειται για ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται εδώ και δεκαετίες κυρίως από την πλευρά της Μεσαράς.

Σε παλαιότερη παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη, στις 19-09-2012, ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε ότι: «σχετικά με την πρώτη εργολαβία, εκκρεμούσε η έγκριση της Συμπληρωματικής Σύμβασης του «Απομαρμά-Καστέλι», ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία περιελάμβανε τη μεταφορά των αρχαιοτήτων που είχαν ανασκαφεί. Η σύμβαση είχε αποσταλεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια θα προχωρούσε κανονικά».

Για το έργο «Αγ. Βαρβάρα- Απομαρμά» εκκρεμούσε η τελική έγκριση της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει την αποκατάσταση των κατολισθήσεων και αντιμετωπίζει τα ζητήματα που προέκυψαν από την εκδήλωση αστοχιών σε δύο μεγάλα ορύγματα του έργου και τα οποία προκάλεσαν σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του.

Στην παρέμβαση του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, στις 18-02-2013, η απάντηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Σταύρο Καλογιάννη ανέφερε ότι: «Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον έλεγχο της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου Απομαρμά- Καστέλι. Η 2η συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Αγία Βαρβάρα- Απομαρμά» διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έδωσε αρνητική γνωμοδότηση και αναμένεται να υποβληθεί αίτημα επανεξέτασής της».

Κατόπιν της απάντησης στις 22 Απριλίου, του Αν/τη Υπουργού κ. Σ. Καλογιάννη ότι για κόμη μία φορά «αναμένεται η υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης» ο Λευτέρης Αυγενάκης επισημαίνει ότι το έργο παραμένει «κολλημένο» με αποτέλεσμα οι μήνες να περνάνε χωρίς να υπάρχει καμία εξέλιξη όσον αφορά στην ολοκλήρωσή του.

Τέλος, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζητά την άμεση ολοκλήρωση της 2ης συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και την υποβολή νέου αιτήματος επανεξέτασής της.

Σχόλια