Ειδήσεις

Ικανοποίηση από τη διάκριση του δήμου Μινώα Πεδιάδος

Μια ιδιαίτερα σημαντική τιμητική διάκριση απέσπασε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας που αναδείχτηκε στο σύνολό του ως πρώτος επιλαχόντας ευρωπαϊκός προορισμός αριστείας σε πανελλαδικό επίπεδο στο φετινό διαγωνισμό του προγράμματος της ευρωπαϊκής επιτροπής «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» (European Destinations of Excellence - EDEN), έπειτα από την επιτυχημένη υποβολή σχετικού φακέλου υποψηφιότητας από τη Δημοτική Αρχή.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βρίσκεται στην ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, αναπτύσσει ένα εναλλακτικό μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και η ανάδειξή του ως προορισμού αριστείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο βιώσιμων τουριστικών προορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα EDEN στοχεύει στην ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών, μη μαζικά αναπτυγμένων τουριστικά, οι οποίοι αναπτύσσονται σύμφωνα με τις αρχές τις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και από το 2007 που ξεκίνησε έχει αποδώσει μέγιστα οφέλη προβολής και προώθησης των προορισμών που αναδεικνύει σε όλη την Ευρώπη.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης:

«Η διάκριση του συνόλου του Δήμου μας στο φετινό διαγωνισμό των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN είναι σημαντική, αφού αναμένεται να προσδώσει στην περιοχή μας πολλαπλές ευκαιρίες διαφήμισης, προβολής και συνεργασίας. Αυξάνουμε την επισκεψιμότητα των οικισμών μας προβάλλοντας ένα εναλλακτικό τουριστικό προϊόν, που συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα, την πλούσια ιστορία και την τοπική κουλτούρα και είναι βασισμένο στις αρχές της αειφορίας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον του.

Στόχος μας είναι η προσέλκυση τουριστών και η εδραίωση διεθνών συνεργασιών με άξονα τη δημιουργία βιώσιμου τουριστικού αποθέματος στον τόπο μας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».

Παράλληλα, σε σχετική επιστολή την οποία απέστειλε η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη στο Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ως υπουργείο Τουρισμού υποστηρίζουμε ένθερμα κάθε πρωτοβουλία που προβάλλει το ελληνικό τουριστικό προϊόν με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα και θεωρούμε ότι η διαρκής συνεργασία σας με τους συλλόγους ΑμεΑ και την τοπική κοινωνία των πολιτών συμβάλλει καθοριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον η διασύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής, της κρητικής διατροφής που αποτελεί μάλιστα τη βάση της μεσογειακής διατροφής, με το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν συντελεί πράγματι σε μια πιο ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία και στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας του προορισμού που εκπροσωπείτε».

Σχόλια