Ειδήσεις

Στη Βουλή ο ρόλος της "κυβερνοασφάλειας" του ΙΤΕ

Για τη δράση της μοναδικής πιστοποιημένης στην Ελλάδα Ομάδας Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ενημερώθηκε αναλυτικά η Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Bουλής, μετά από σχετική πρόταση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Μάξιμου Σενετάκη.

Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ενημερώθηκε από το βουλευτή Ηρακλείου για τη σπουδαιότητα του έργου του Τμήματος Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας του Ι.Τ.Ε. (FORTHcert) και προγραμμάτισε μετά από σχετική επιστολή που έλαβε από τον κ. Σενετάκη ειδική συνεδρίαση, προκειμένου η Βουλή να ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο, αλλά και τη σημασία λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας.

Εργαστήρια ΙΤΕ

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας του Ι.Τ.Ε. έλαβε πρόσφατα μία από τις 7 πιστοποιήσεις στην Ευρώπη και τη μοναδική στην Ελλάδα, σε σχέση με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Για τη δράση της ομάδας, καθώς και για τη σημασία της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε., καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κωνσταντίνος Στεφανίδης, και ο επικεφαλής της Ομάδας FORTHcert του Ι.Τ.Ε., δρ Γιάννης Ασκοξυλάκης.

Ο κ. Στεφανίδης κατά τη διάρκεια της εισήγησής του αναφέρθηκε στις δράσεις του Ινστιτούτου Πληροφορικής, στο οποίο ανήκει οργανικά και το τμήμα FORTHcert, επισημαίνοντας το ρόλο και τη διαχρονική συνεισφορά του Ι.Τ.Ε. σε σημαντικούς ερευνητικούς και αναπτυξιακούς τομείς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπως ο τομέας της κυβερνοασφάλειας.

Τη σπουδαιότητα της επιχειρησιακής ικανότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κυβερνοασφάλειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες αναδυόμενους κινδύνους και απειλές στον κυβερνοχώρο, τόνισε από την πλευρά του ο επικεφαλής του Τμήματος FORTHcert δρ Γιάννης Ασκοξυλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για άμεση εκπόνηση και υλοποίηση μίας Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια με γνώμονα τη συνεχή και βέλτιστη προστασία των εθνικών ψηφιακών υποδομών και της ψηφιακής οικονομίας της χώρας.

Τα μέλη της Επιτροπής έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δράσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας, για τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν από τη χώρα για την προστασία του κυβερνοχώρου. Στη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε επίσης αναλυτική συζήτηση για τους άξονες υλοποίησης της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια που συμπεριελάμβαναν προτάσεις ανάπτυξης:

? Εθνικού συστήματος άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας.

? Εθνικού Προγράμματος Ετοιμότητας έναντι Απειλών, Κινδύνων και Αδυναμιών στον κυβερνοχώρο.

? Εθνικού Προγράμματος Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στην Κυβερνοασφάλεια.

? Εθνικού Προγράμματος για την Προστασία και Ασφάλεια Κυβερνητικού Κυβερνοχώρου.

? Διεθνών Συνεργειών και Συνεργασιών για την Κυβερνοασφάλεια.

Αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται σε μία σειρά δράσεων που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο προσεχές μέλλον, με στόχο την έγκαιρη ανάδειξη της σπουδαιότητας της ψηφιακής ασφάλειας για την οικονομία, την εθνική ασφάλεια και την κοινωνία, ώστε να δημιουργηθεί πεδίο δράσης στους φορείς με ουσιαστική εμπειρία και τεχνογνωσία στην κυβερνοασφάλεια.

Σκοπός των δράσεων είναι οι φορείς να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αρμόζει για την προστασία των εθνικών ψηφιακών υποδομών και την ψηφιακής οικονομίας της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται αντιπροσωπεία της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας να πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας FORTHcert.

Σχόλια