Ειδήσεις

Στη Βουλή το θέμα του ENISA

Ο βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά δημοσίευμα για το θέμα που έχει προκύψει με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA). Σύμφωνα με το δημοσίευμα η συμφωνία για την ανανέωση της εντολής του ENISA που ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, σηματοδοτεί το τέλος εποχής του Οργανισμού όπως λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Έντονες αμφιβολίες για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού ανακύπτουν από την απόφαση για τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Αθήνα, όπου θα μεταφερθεί και η πλειοψηφία του προσωπικού.

Γίνεται λόγος για την προσπάθεια που έχει γίνει - ιδιαίτερα μέσα σε περιβάλλον πρωτοφανούς οικονομικής στενότητας- ώστε να καταστεί το Ηράκλειο έδρα κατάλληλη για τον ENISA. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το κτίριο που έχει παραδοθεί για να στεγάσει τον Οργανισμό περίπου 4000 τετραγωνικών, έχει κοστίσει μέχρι σήμερα γύρω στα 7 εκατ. ευρώ με πρόβλεψη για 120-150 άτομα προσωπικό. Αυτό το κτίριο κινδυνεύει να καταστεί κτίριο-φάντασμα λόγω της μεταφοράς του προσωπικού στην Αθήνα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η νέα εντολή δίνει στον Οργανισμό αυξημένες αρμοδιότητες, ενώ παράλληλα έχουν διευθετηθεί και τα υπόλοιπα σημεία που παλαιότερα δημιουργούσαν πρόβλημα όπως η ύπαρξη Ευρωπαϊκού σχολείου και η αεροπορική σύνδεση του Ηρακλείου, ο Βουλευτής  Νότης  Μαριάς ζητάει απάντηση,  ενέργειες και σχετική ενημέρωση.

Σχόλια