Ειδήσεις

Νέες δομές στην αρμοδιότητα του Δήμου Ρεθύμνου

Το Σχολικό Μουσείο Αμνάτου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φάλκονας στην Καρωτή, το Πολιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη "Μανόλης και Ανέστης Αναγνωστάκης" στα Ρούστικα και το Πολιτιστικό Κέντρο και βιβλιοθήκη Αγίου Κωνσταντίνου είναι οι νέες δομές που, σύμφωνα με το νέο νόμο 3852/2010 "Καλλικράτης" για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την κατάργηση υποχρεωτικά των ΝΠΔΔ που λειτουργούσαν στους τομείς πολιτισμού και παιδείας, η λειτουργία και η περιουσία τους περιέρχεται στο Δήμο Ρεθύμνης.

Για την καλύτερη λειτουργία των παραπάνω δομών η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό επιτροπών διαχείρισης. Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει συνεδριάσεις για τη κατανομή αρμοδιοτήτων και η καταγραφή-ιεράρχηση των προβλημάτων που έχουν οι παραπάνω δομές.

Επίσης στόχος του Δήμου είναι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, που με το άριστο προσωπικό που διαθέτουν μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία αυτών των δομών, αλλά και στη στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών.

Ήδη το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους άξιους καθηγητές του μεταφέρει μέρος των δράσεών του στο Δήμο Ρεθύμνης συμβάλλοντας στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα "υιοθέτησε" το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης αναβαθμίζοντάς το σε "πρότυπο σχολείο" βοηθώντας το δ/ντή και το διδακτικό προσωπικό του στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μικρούς μαθητές (αδελφοποίηση με σχολείο του Τορόντο Καναδά, διδασκαλίες με θέμα τους αυτοματισμούς και τη ρομποτική, οργάνωση τον επόμενο μήνα ενός "πανηγυριού" των φυσικών επιστημών κ.λπ.).

Επίσης, οργανώνει πρόγραμμα μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης για τους φοιτητές του στο Σχολικό Μουσείο της Αμνάτου σε συνεργασία με την επιτροπή διαχείρισης και την πρόεδρο του Σχολικού Μουσείου κ. Πέπη Μπιρλιράκη, αντιδήμαρχο Πολιτισμού-Τουρισμού.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω - αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου - δημοσιεύματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις άριστες σχέσεις Πανεπιστημίου και Δήμου Ρεθύμνης "είναι καταδικαστέα και εκτός πραγματικότητας".

Σχόλια