Ειδήσεις

Μέχρι τις 15 Μαϊου η διόρθωση λαθών για το χαράτσι

Ο Δήμος Πλατανιά Χανίων ενημερώνει ότι σύμφωνα με οδηγία του υπουργείου Οικονομικών η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την  διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία του υπολογισμού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α) έτους 2013, είναι μέχρι και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013.

Πέραν της παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Πλατανιά όπως προσέρχονται έως την ανωτέρω ημερομηνία στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι για υποβολή σχετικού αιτήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

· Οικοδομική Άδεια ή Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Συμβόλαιο Ακινήτου

· Πρόσφατο Λογ/σμό της Δ.Ε.Η.

Παράλληλα ο δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα βρίσκεται την Πέμπτη 9 Μαΐου στην Αθήνα, όπου θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών μετά από πρόσκληση του σχετικά με την « Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ». Στην συνάντηση αυτή θα παρευρίσκεται και ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου κ. Στέφανος Χατζηδάκης.

Σχόλια