Ειδήσεις

Έδρα στο Ηράκλειο, «υποκατάστημα» στην Αθήνα για ENISA

Ξεκαθάρισε τα πράγματα αναφορικά με τον περίφημο ENISA το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην ολομέλεια στο Στρασβούργο οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το νέο κανονισμό που θα δώσει μία νέα επταετή εντολή για την ενίσχυση και τον εκμοντερνισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών .  Όπως αναφέρεται στην απόφαση , « ο ENISA έχει την έδρα του στο Ηράκλειο. Τώρα θα δημιουργηθεί ένα υποκατάστημα στην Αθήνα με προσωπικό λειτουργίας, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων δικτύωσης. Το διοικητικό προσωπικό, ωστόσο, θα έχει την έδρα του στο Ηράκλειο.  Θα συσταθεί ένα εκτελεστικό συμβούλιο, ώστε να επιτρέψει στο διοικητικό συμβούλιο να εστιάσει σε θέματα στρατηγικής σημασίας και έτσι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα οριστεί αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» Για την ιστορία ο νέος κανονισμός υιοθετήθηκε με 626 ψήφους υπέρ, 45 κατά και 16 αποχές.  Όπως αναφέρεται, στόχος του νέου κανονισμού είναι να ενισχύσει τον οργανισμό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην ασφάλεια δικτύωσης και πληροφοριών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί μία αύξηση τόσο στους οικονομικούς όσο και στους ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στον αναβαθμισμένο του ρόλο.  Ο νέος κανονισμός δίνει στον Οργανισμό καθαρή εντολή να υποστηρίξει τη δημιουργία και τη λειτουργία μίας ολοκληρωμένης Ομάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική για την ΕΕ (EU CERT) και έτσι να αντιμετωπίσει τις ηλεκτρονικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ζητήθηκε από την επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΚ.  Οι εθνικοί φορείς και τα ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να ζητήσουν τεχνογνωσία και συμβουλές από τον ENISA σε περίπτωση κάποιας παραβίασης ασφάλειας που επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών.

Σχόλια