Ειδήσεις

Fitch: ΑΑΑ οι ΗΠΑ

Διατηρεί ο Fitch ως σήμερα το αμερικανικό μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο στην υψηλότερη βαθμίδα, το τριπλό Α.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η ενδεχόμενη επιβολή των λεγόμενων αυτόματων περικοπών στις ομοσπονδιακές δημόσιες δαπάνες από 1ης Μαρτίου, αλλά και οι συνέπειες που αυτές θα μπορούσαν να έχουν για την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, δεν θα σηματοδοτήσουν μια ενέργεια από μέρους του σε ό,τι αφορά το κρατικό αξιόχρεο των ΗΠΑ.


Η ενδεχόμενη αποτυχία να αυξηθεί το ανώτατο όριο για τον αμερικανικό ομοσπονδιακό δανεισμό έγκαιρα πάντως θα ωθούσε τον οίκο αξιολόγησης να αναθεωρήσει τα δεδομένα και πιθανώς θα σηματοδοτούσε την υποβάθμιση του αμερικανικού κρατικού αξιόχρεου, πρόσθεσε ο Fitch.

Σχόλια