Ειδήσεις

ΤτΕ: Αρνητικές ροές χρηματοδότησης προς ιδιώτες

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τον Ιανουάριο του 2013, παρέμεινε αμετάβλητος στο -4,0% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 296 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 407 εκατ. ευρώ). 

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2013, ήταν θετική κατά 96 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2012: θετική καθαρή ροή 206 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της παρέμεινε αμετάβλητος στο -4,4%. 

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -2,6% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν θετική και ίση με 164 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 656 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν περισσότερο αρνητικός στο -25,9% από -20,9%, το Δεκέμβριο του 2012. 


Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων


Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν μηδενική τον επισκοπούμενο μήνα (Ιανουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 96 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ήταν λιγότερο αρνητικός στο -2,4% από -3,0% το Δεκέμβριο του 2012. 


Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 

Αρνητική κατά 392 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιανουάριο του 2013 (Ιανουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 516 εκατ. ευρώ), και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,7% από -3,8% το Δεκέμβριο του 2012. 

Πηγή: euro2day.gr

Σχόλια