Ειδήσεις

Παρουσιάστηκε το βιβλίο για "Σύγχρονα Θέματα Χρηματοδότησης"

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανώλης Αλιφιεράκης

στην παρουσίαση του βιβλίου  «Σύγχρονα Θέματα Χρηματοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων» αναφέροντας:

"Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στα ζητήματα που απασχολούν τις κρητικές επιχειρήσεις και την εφαρμοσμένη επιχειρηματική πρακτική. Αποτελεί επίσης για μένα ιδιαίτερη τιμή να συμβάλλω στην παρουσίαση του βιβλίου «Σύγχρονα Θέματα Χρηματοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων». Με τον Κώστα Ζοπουνίδη το Επιμελητήριο μας έχει μακρές σχέσεις συνεργασίας, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Το βιβλίο, πραγματεύεται όπως φαίνεται και από τον τίτλο, Θέματα Χρηματοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού.  Ο στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων αφορά στον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων.

Γενικά ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι η αντιστοίχηση που κάνει μια επιχείρηση  μεταξύ των εσωτερικών της πόρων και των ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό της περιβάλλον. Ιδιαίτερα σήμερα, μεσούσης της κρίσης, είναι διαδικασία «εκ των ων κου άνευ». Ο στρατηγικός σχεδιασμός αν και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία, ωστόσο σίγουρα βοηθάει στην επίτευξή της. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό, είναι γιατί:

• θέτει κατευθύνσεις

• υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων

• συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες

• ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό

• μειώνει την αβεβαιότητα

• μπορεί να προσδώσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο τελικός στόχος κάθε επιχείρησης σήμερα είναι να επιβιώσει και για να το πετύχει αυτό, πρέπει να αποκτήσει ένα βιώσιμο και διατηρήσιμο μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι όμως, συνήθως, αποτέλεσμα πλήρους κατανόησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει τις τάσεις της αγοράς, τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών, τις αδυναμίες τους, τις ξεχωριστές ικανότητές τους. Εσωτερικά η επιχείρηση οφείλει να αναγνωρίσει τις θεμελιώδεις μοναδικές της ικανότητες, τις λοιπές δυνάμεις της και τις αδυναμίες της.

Η στρατηγική είναι αυτή που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιτύχουν μια αρμονική σύνδεση ανάμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και τις εσωτερικές τους δυνατότητες.

Φίλες και φίλοι,

Στο βιβλίο αναδεικνύεται η σύζευξη μεταξύ των εννοιών της «χρηματοδότησης» και του «στρατηγικού σχεδιασμού» στο πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με αυτό τον στόχο αναδεικνύεται η πολύπλευρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση των εννοιών της χρηματοδότησης, της λειτουργίας κατάλληλων διοικητικών συστημάτων, της ανάπτυξης νέων μορφών επιχειρήσεων μέσω συνεργατικών συσχετισμών και συσσωματωμάτων επιχειρήσεων, καθώς και των επιδράσεων και των χαρακτηριστικών δανεισμού στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Επιπλέον αναδεικνύονται η σημασία της επιχειρηματικής κουλτούρας και οργάνωσης, η συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, ο καθοριστικός παράγοντας της μείωσης χρηματοδοτικής μόχλευσης (δηλαδή της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από τα τραπεζικά ιδρύματα), η αρωγή της επιχειρηματικής αριστείας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.

Το βιβλίο, μας ξεδιπλώνει και μας επεξηγεί θέματα για την Αξιολόγηση επιχειρήσεων και οργανισμών, την οικονομική της Διοίκησης ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας. Ένα σημαντικό τμήμα καταλαμβάνει η Επενδυτική και η χρηματοοικονομική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων. Θέματα όπως η Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και η Χρηματοοικονομική διαχείριση είναι πολύ σημαντικά ιδιαίτερα μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το πώς διαχειρίζεται οι επιχειρήσεις τους πολύτιμους, πλέον, πόρους τους και η αυτοχρηματοδότηση των επενδύσεών τους.

Το βιβλίο καταγράφει και προτείνει στρατηγικές επιβίωσης και ανάπτυξης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-      Πως μια επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός της το ταμειακό κύκλωμα και τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει τον κίνδυνο της πτώχευσης ?

-      Πως μπορεί να αποφύγει τον υψηλό δανεισμό και ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της?

Είναι ερωτήματα που απαντώνται στο βιβλίο.

Επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι του βιβλίου σχετίζεται με τους Συνεργατικούς σχηματισμούς. Τα λεγόμενα clusters.  Τα clusters είναι ομάδες επιχειρήσεων, συνήθως εγκατεστημένων σε ένα κοντινό γεωγραφικό χώρο,  οι οποίες αλληλεπιδρούν για την επίτευξη κοινών στρατηγικών, με την υλοποίηση προγραμματισμένων ενεργειών σε καθορισμένους τομείς δραστηριοτήτων. Βασικό χαρακτηριστικό ενός cluster είναι η εταιρικότητα, η ισότητα των μελών που την απαρτίζουν και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Οι οικονομικές εξελίξεις, όπως η ύφεση, μεταδίδονται ταχύτατα πλέον από χώρα σε χώρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η διεθνής οικονομική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Η ανάγκη στενότερων συνεργασιών, οι οποίες εξελίσσονται σε μορφές «clusters» προκύπτει από την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη και ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων. Η προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών και η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνή και Ευρωπαϊκά επιχειρηματικά δίκτυα, είναι και για το Επιμελητήριό μας ένας κεντροβαρής τομέας δράσης και έχουμε αναλάβει μια σειρά σχετικών πρωτοβουλιών. Ήδη λειτουργεί υπό την αιγίδα μας το cluster νερού, το cluster λαδιού και το cluster των επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Το βιβλίο «Σύγχρονα Θέματα Χρηματοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων»» έχει ποικίλο ενδιαφέρον για την τοπική επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για ένα βιβλίο που συνθέτει και αποδίδει επιστημονικές έννοιες με εύληπτο τρόπο, που ενημερώνει και ταυτόχρονα προβληματίζει δημιουργικά τον αναγνώστη, και που πραγματεύεται το επίκαιρο όσο ποτέ θέμα της χρηματοδότησης.

Στις σελίδες του ξετυλίγονται σειρά θεμάτων και εργαλείων χρήσιμων για την μικρομεσαία επιχείρηση. Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται είναι πολύ σημαντικά, γιατί μας αναγκάζουν να σκεφτούμε περαιτέρω, γιατί μας φέρνει με ευθύτητα, με επιστημονική ακρίβεια να φτάσουμε στο «δια ταύτα». Η θεματολογία είναι πολύ σημαντική γιατί σχετίζεται, άμεσα με το μέλλον. Σχετίζεται με τον οικονομικό και στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων μας. Σχεδιάζοντας στρατηγικά για τις επιχειρήσεις, σχεδιάζεις την αυριανή οικονομία".

Και πρέπει φίλες και φίλοι, να σχεδιάσουμε αυτό το μέλλον προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη μας τα λάθη του παρελθόντος. Όπως λέει και ο κινέζος διανοητής και φιλόσοφος Κομφούκιος, όταν αποφεύγεις τις μακρινές σκέψεις, τις σκέψεις για το μέλλον, δεν μπορείς να αποφύγεις τις κοντινές συμφορές. Πρέπει να  επενδύσουμε στο καινούργιο και όχι στο τετριμμένο. Να δούμε με ανοιχτό μάτι τις προκλήσεις που δημιουργούνται και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται θα δημιουργήσουν κερδισμένους και χαμένους. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του κύκλου λειτουργίας των επιχειρήσεων μας και ο ορθός στρατηγικός σχεδιασμός αν μη τι άλλο παρέχει στις επιχειρήσεις μας τη δυνατότητα να αντισταθούν στις σημερινές δυσκολίες και να διασφαλίσουν καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επόμενης μέρας. Να σταθούν με αξιώσεις στο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί μετά το τέλος της κρίσης. Ένα περιβάλλον στο οποίο ξέρουμε από τώρα ότι οι απαιτήσεις θα είναι υψηλότερες ακόμη απ' ότι πριν.

Σχόλια