Ειδήσεις

Άμεσα υπ. απόφαση για το επίδομα ανεργίας

Για την μη καταβολή έως σήμερα του επιδόματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες που είναι άνεργοι, απαντά ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.


Από το 2011 έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, σκοπός του οποίου είναι η χορήγηση βοηθήματος ανεργίας στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και από 01-01-2011 έχει θεσπιστεί εισφορά δέκα (10) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών φορέων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. υπέρ του λογαριασμού αυτού.

Όπως αναφέρει ο υπουργός κ. Ι. Βρούτσης: «η Υπουργική Απόφαση δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί μέχρι σήμερα δεδομένου ότι χρειαζόταν η γνώμη των Δ.Σ. των αρμοδίων οργανισμών και η γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι διαδικασίες αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν ουσιώδη θέματα που αφορούν στο χαρακτηρισμό των ελεύθερων επαγγελματιών ως ανέργων, στον τρόπο είσπραξης της εισφοράς και στον αρμόδιο οργανισμό που θα καταβάλει το εν λόγω βοήθημα ανεργίας». Τέλος, αναφέρεται ότι: «το ζήτημα θα διευθετηθεί με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Σχόλια