Ειδήσεις

Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους

Δύο επιδοτούμενα προγράμματα Συμβουλευτικής και Επανακατάρτισης Ανέργων "2η Ευκαιρία" διάρκειας 280 ωρών  ανά πρόγραμμα, θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Ε.Ε.Δ.Ε. και το ΚΕΚ-Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να είναι κάποιος απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: Λιανικό Εμπόριο,  Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων, Κατασκευές/Δομικά Υλικά. Η Επιδότηση Ανέργου ανέρχεται στα 5 ευρώ (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης.

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση Συμμετοχής (Δίνεται από το ΚΕΚ), αποδεικτικό Κλάδου Απασχόλησης (Βεβαίωση Εργοδότη ή έγγραφο από ΙΚΑ ή Καταγγελία Σύμβασης ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να φαίνεται ότι ανήκει στο Λιανικό Εμπόριο ή Αυτοκίνητα ή Δομικά Υλικά-Κατασκευές), κάρτα Ανεργίας Επικυρωμένη (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ), Αστυνομική Ταυτότητα Επικυρωμένη, Βιογραφικό, μία Φωτογραφία Ταυτότητας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στις  Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται απο την κα Μαίρη Βενιχάκη και την κα  Έφη Κουτεντάκη Έφη στο τηλέφωνο: 2810-342136.

Σχόλια