Ειδήσεις

2.500 κενές θέσεις στο Δημόσιο για "διαθέσιμους" υπαλλήλους

Στη δημοσιότητα δόθηκε ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη, για το Πρόγραμμα Κινητικότητας των υπαλλήλων, σύμφωνα με την οποία οι 1.891 υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους θα πρέπει εντός των επόμενων ημερών να επιλέξουν μεταξύ των 2.423 κενών θέσεων που υπάρχουν στο Δημόσιο.

Πάνω από 2.200 από αυτές τις θέσεις αφορούν σε τέσσερα υπουργεία: το Δημόσιας Τάξης, το Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Υγείας και το Δικαιοσύνης.

Οι θέσεις είναι 24% περισσότερες από τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, ώστε να υπάρχουν επαρκή περιθώρια επιλογής.

Οι προς μετάταξη υπάλληλοι έχουν προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προς το ΑΣΕΠ, το οποίο θα καταχωρίζει τις βαθμολογίες και ακολούθως θα εκδώσει ενιαίο πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης των υπαλλήλων.

Οι θέσεις έχουν ως εξής:

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 2

- Ανεξάρτητες Αρχές: 21

- Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: 670

- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 535

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 2

- Υπουργείο Εξωτερικών: 10

- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας: 544

- Υπουργείο Εσωτερικών: 126

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: 32

- Υπουργείο Οικονομικών: 10

- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 7

- Υπουργείο Υγείας: 464

Σύνολο θέσεων: 2.423 (υπάλληλοι προς μετακίνηση: 1.891)

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, με την εφαρμογή του προγράμματος κινητικότητας στο Δημόσιο, επιδιώκεται να στελεχωθούν ευαίσθητες υπηρεσίες πρώτης γραμμής με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

"Παγώνουν" οι προσλήψεις

Μέχρι το τέλος του 2016 "παγώνουν" εντωμεταξύ οι προσλήψεις προσωπικού σε Δήμους και Περιφέρειες, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες, σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η αναστολή προσλήψεων εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων (Μεσοπρόθεσμο) που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό και στην αναστολή των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, «η αναστολή αφορά σε όλες τις περιπτώσεις προσλήψεων και διορισμών κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για την ολοκλήρωσή τους. Έτσι, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες πριν την έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου (12/11/2012) οι διορισμοί των συμπεριλαμβανομένων στους πίνακες αυτούς αναστέλλονται».

Από την αναστολή των προσλήψεων εξαιρούνται οι νησιωτικοί δήμοι («ένα νησί ένας δήμος») και οι προσλήψεις για τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ με ειδικά προσόντα, αλλά με την προϋπόθεση της απόφασης κατανομής του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που θα εντάσσεται στο πλαίσιο του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Σχόλια