Ειδήσεις

Στήριξη για μικρομεσαίους

Τεράστιο είναι πραγματικά το ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα αρχίσει να τρέχει από τις 25 Φεβρουαρίου και θα κρατήσει ως τις 25 Απριλίου. οπότε λήγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα, που αναμένεται να δώσει "ώθηση" στη δοκιμαζόμενη τοπική αγορά και επιχειρηματικότητα, παρουσιάζεται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και των Επιμελητηρίων τις μέρες αυτές, στο πλαίσιο διαδοχικών ενημερωτικών εκδηλώσεων απ' άκρη σ' άκρη του νησιού. Επειδή όμως κάποιοι επιχειρηματίες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά τις εκδηλώσεις αυτές και επειδή έχουμε δεχτεί "βροχή" ερωτήσεων στη "Ν.Κ." για το ποιοι ακριβώς, πώς και με ποιο τρόπο μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, συγκεντρώσαμε τις απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που έχουμε δεχτεί. Έναν άτυπο οδηγό προς... ναυτιλλόμενους, δηλαδή προς τους ενδιαφερόμενους μικρομεσαίους επιχειρηματίες του νησιού.

Ας τα πάρουμε, λοιπόν, με τη σειρά... Σαράντα τέσσερις κατηγορίες χονδρικού εμπορίου μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με ποσοστά 40% έως 60% επί των επενδυτικών τους προτάσεων. Το ύψος των προϋπολογισμών των σχεδίων που θέλουν να υποβάλουν για να επιχορηγηθούν κυμαίνεται από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες βγαίνει "στον αέρα" στις 25 Φεβρουαρίου και διαρκεί μέχρι τις 25 Απριλίου. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους. Στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν όχι μόνο όσοι έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά κι εκείνοι που θέλουν για πρώτη φορά να συστήσουν εταιρείες.

Το προφίλ

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου & Υπηρεσιών" αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:

-Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τον τομέα "Μεταποίηση".

-Από 20.000 έως 300.000 ευρώ για τον τομέα "Τουρισμός".

-Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον τομέα "Εμπόριο-Υπηρεσίες".

Η επιλογή του τομέα υποβολής της επενδυτικής πρότασης συσχετίζεται με το δηλούμενο-προτεινόμενο ή τους δηλούμενους-προτεινόμενους προς ενίσχυση ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας). Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τομέα.

Ο προϋπολογισμός στην Κρήτη

Για την περιφέρεια Κρήτης ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 22.500.000 ευρώ, ο οποίος θα κατανεμηθεί κατά 80% σε υφιστάμενες και κατά 20% σε νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

- Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

- Μηχανήματα-Εξοπλισμός.

- Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης).

- Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.

- Δικαιώματα τεχνογνωσίας.

- Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

- Λογισμικό.

- Προβολή-Προώθηση.

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

- Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες/υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%).

Οι εμπορικοί κλάδοι που ενισχύονται

Αναλυτικά οι κατηγορίες του χονδρικού εμπορίου που ενισχύονται είναι:

1. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων.

2. Χονδρικό εμπόριο μοτοσυκλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

3. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσυκλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

4. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσυκλετών και μοτοποδήλατων.

5. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων.

6. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών.

7. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστης ξυλείας.

8. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών.

9. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας.

10. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων.

11. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού.

12. Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων.

13. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών.

14. Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών.

15. Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος.

16. Χονδρικό εμπόριο ποτών.

17. Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής.

18. Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

19. Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού.

20. Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

21. Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων.

22. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

23. Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών, καθώς και υλικών καθαρισμού.

24. Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών.

25. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων.

26. Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών.

27. Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων.

28. Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης.

29. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού.

30. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

31. Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών.

32. Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών.

33. Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού.

34. Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών.

35. Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου.

36. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου.

37. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

38. Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων.

39. Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής.

40. Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού, καθώς και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης.

41. Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων.

42. Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων.

43. Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων.

44. Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες και νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Yφιστάμενες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Πώς δηλώνετε συμμετοχήΗ διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης είναι υποχρεωτική μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis από τις 25/2/2013 μέχρι και τις 25/4/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Τα επενδυτικά σχέδια (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο) το αργότερο σε 10 ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"), ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ τραπεζικά ιδρύματα και αναπτυξιακούς φορείς.

Του Μπάμπη Σαββίδη

Σχόλια