Ειδήσεις

Οι προτάσεις της ΝΟΕΣ Ηρακλέιου για τους αγρότες

Στην κρισιμότερη για την Ελληνική οικονομία περίοδο, ο αγροτικός τομέας θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και το ξεπέρασμα της κρίσης, αν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης υποστηρίζει το γραφείο Τύπου της ΝΟΕΣ Ηρακλείου σημειώνοντας σε ανακοίνωση:

«Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού τομέα χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική αλλά και άμεσα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων.

Το συντομότερο δυνατό είναι απαραίτητο να εκπονηθεί εθνικό σχέδιο χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

? Την χρηματοδότηση των αγροτών με καλλιεργητικά δάνεια απαραίτητα για την αγορά καλλιεργητικών εισροών.

? Την χρηματοδότηση των αγροτών που έχουν ενταχθεί στα επιχειρησιακά προγράμματα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης (Σχεδία βελτίωσης, Βιολογική Γεωργία κλπ), προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους.

? Χρηματοδότηση των Συνεταιριστικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων προκειμένου να έχουν την δυνατότητα παρέμβασης στις αγορές.

? Χρηματοδότηση των συνεταιριστικών οργανώσεων και παροχή εγγυητικών επιστολών για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επίσης πρέπει να προχωρήσουν άμεσα:

? Σύσταση Λογαριασμού στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ) για χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών  ατομικών συλλογικών αγροτικής παραγωγής με πόρους από το κλείσιμο και την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανείων της πρώην Αγροτικής.  

? Ένταξη στα προγράμματα απασχόλησης ανέργων της αγροτικής  παραγωγής

? Κίνητρα για μετεγκατάσταση ανέργων σε περιοχές με παραγωγική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτό συνδυάζεται με την ύπαρξη πατρογονικής κατοικίας.

? Σύστημα παροχής Γεωργικών Συμβουλών (προβλέπεται χρηματοδότηση  από "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" και παραμένει αναξιοποίητη).

? Μειωμένη κατά 50% φορολόγηση για 3 χρόνια στους νεοεισερχόμενους αγρότες και στις συλλογικές παραγωγικές πρωτοβουλίες (3-5) παραγωγών.

? Θεσμοθέτηση της κάρτας πετρελαίου με αντικειμενικό σύστημα βάσει του πραγματικού κόστους παραγωγής ανά καλλιέργεια.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ασκήσει πολιτικές με στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην αγροτική οικονομία, την μείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την άμεση αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων».

Σχόλια