Ειδήσεις

Στην επιθεώρηση εργασίας για τους απλήρωτους αρχαιολόγους

To Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου καταδικάζει ένα ακόμα περιστατικό όπου αυτός που παραβιάζει την εργατική νομοθεσία είναι το ίδιο το Κράτος.Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού παραβιάζει την εργατική νομοθεσία καθυστερώντας την πληρωμή των υπαλλήλων του.

Από τις 7 Αυγούστου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 διεξήχθη η ανασκαφή του «Μεγάλου Θεάτρου Γόρτυνας» με χρηματοδότηση 400.000 ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης. Παρόλα αυτά όμως, οι τρεις αρχαιολόγοι και οι εννέα ειδικευμένοι εργάτες που διεξήγαγαν την ανασκαφή παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες, χωρίς να τους έχει καταβληθεί κανένας μισθός (μαζί με το Δώρο των Χριστουγέννων) από την ημερομηνία πρόσληψής τους. Έφτασαν επομένως σε σημείο να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, μέσω του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου προβαίνοντας σε καταγγελία του εργοδότη τους, δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Όπως αποδείχθηκε και στην τριμερή συνάντηση που διεξάχθηκε σήμερα στα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας Ηρακλείου, παρουσία και του οικείου Σωματείου, το εν λόγω προσωπικό προσλήφθηκε με τη νόμιμη διαδικασία έπειτα από προκήρυξη που εκδόθηκε από την ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία δημοσιεύτηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπως και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και οι πράξεις πρόσληψης.

Οι εργαζόμενοι έχουν υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για το διάστημα 7/8/2012 έως 31/12/2012, κατά το οποίο και παρείχαν τις υπηρεσίες τους. Παρά το γεγονός αυτό, ο εργοδότης τους, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αρνείται να καταβάλει τα δεδουλευμένα.

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου καταγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και με σχετική επιστολή του προς το Υπουργείο ζητεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, καθώς και από όλους τους αρμόδιους φορείς, να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους και να μεριμνήσουν ώστε να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους.

Σχόλια