Ειδήσεις

Έργα αποχέτευσης δημοπράτησε ο Δήμος Χερσονήσου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) προκήρυξε δημόσιους διαγωνισμούς για την εκτέλεσε των έργων:

α) «Αποχέτευση ακαθάρτων  και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός», Προϋπολογισμού: 7.955.000,00 Ευρώ

β) «Αποχέτευση ακαθάρτων Οικισμού Γουρνών»,

Προϋπολογισμού: 6.478.000,00 Ευρώ

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ για το μεν πρώτο έργο στις 26-3-2013 και για το δεύτερο στις 19-03-2012.

Και τα δύο έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» και από εθνικούς πόρους.

Σχόλια