Ειδήσεις

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχής

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια σημερινής ανακοίνωσης της εταιρίας, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», από σήμερα 24 Ιανουαρίου 2013, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και ομαλής λειτουργίας της αγοράς των μετοχών της.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τον τίτλο της εταιρίας. Η ανακοίνωση της εταιρίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.athex.gr.

Σχόλια