Ειδήσεις

Ένας στους πέντε επαγγελματίες δεν πληρώνει ΦΠΑ

Ένας στους πέντε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ, ακόμη και μετά τις οχλήσεις του ελεγκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων για το 2012, στο σύνολο του έτους θα έπρεπε να υποβληθούν συνολικά 5.319.711 δηλώσεις ΦΠΑ. Από αυτές, 4.140.911 δηλώσεις υποβλήθηκαν κανονικά σε αντιδιαστολή με 1.161.494 δηλώσεις που έμειναν σε εκκρεμότητα.

Οι έλεγχοι που γίνονται για την απόδοση του ΦΠΑ οδηγούν στο ταμείο μόνο δύο στα δέκα ευρώ φόρων που βεβαιώνονται ενώ οι φορολογούμενοι άφησαν το 2012 να γίνουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 13,2 δισ.ευρώ. Από αυτά εισπράχθηκε τελικά το ένα δέκατο ή περίπου 1,4 δισ.ευρώ ενώ διαγράφηκαν 195 εκατ. ευρώ.

Το παλαιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο είχε φτάσει στις 31 Δεκεμβρίου στα 43,421 δισ. ευρώ, από τα οποία εισπράχθηκαν 1,099 δισ. ευρώ και διαγράφηκαν 371 εκατ. ευρώ.

Σχόλια