Ειδήσεις

Νέο σχέδιο δράσης ενάντια στους φυσικούς κινδύνους

Ένα νέο σχέδιο δράσης ξεκινά προς υλοποίηση η δημοτική Αρχή του Ηρακλείου προκειμένου η πόλη να οχυρωθεί αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

Η συγκεκριμένη δράση για την "Ανάλυση-χαρτογράφηση κινδύνου & επεξεργασία χαρτογραφήσεων" αποτελεί μέρος του προγράμματος "Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων", στο οποίο ο Δήμος Ηρακλείου είναι επικεφαλής εταίρος και συντονιστής του Εταιρικού Σχήματος που αποτελείται, εκτός του Δήμου Ηρακλείου, από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, το Δήμο Αραδίππου της Κύπρου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου "Αφροδίτη" της Κύπρου στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013".

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 800.000,00 €, από τον οποίο ο Δήμος Ηρακλείου χρηματοδοτείται κατά 100% με το ποσό των 280.000,00€.

Για περαιτέρω οχύρωση του Ηρακλείου μιλά ο Γιάννης Κουράκης

Σήμερα ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης υπέγραψε την πρώτη σύμβαση για το σκοπό αυτό, προϋπολογισμού 23 χιλιάδων ευρώ παρουσία και του αντιδημάρχου κ. Γιώργου Αεράκη, τονίζοντας ότι μια από τις βασικές υποχρεώσεις  της δημοτικής Αρχής είναι να λαμβάνει και ειδική μέριμνα για την ασφάλεια των δημοτών σε περίπτωση επικίνδυνων φαινομένων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία για την καλύτερη προετοιμασία των υπηρεσιών μέσω της καταγραφής, επεξεργασίας και αξιοποίησης όλων επιστημονικών στοιχείων.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο προβλέπει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του portal του Δήμου για όλους τους πολίτες. Οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται αναλυτικά τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Επίσης θα είναι διαθέσιμη για τους πολίτες αλλά και τις υπηρεσίες (Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ κ.λπ.) η πληροφορία που αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων (θέσεις δεξαμενών νερού, σημεία συγκέντρωσης και περίθαλψης πληθυσμού, ανάγλυφο χάρτη για την αντιμετώπιση τσουνάμι, περιοχές επικινδυνότητας πυρκαγιάς, μονοπάτια και οδοί πρόσβασης, πυροσβεστικοί κρουνοί και άλλα στοιχεία της "επεξεργασίας χαρτογραφήσεων"), τη δημιουργία νέων στοιχείων και την παραγωγή χαρτών συμβατών και με GPS με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση σε κατάσταση εκδήλωσης φυσικών κινδύνων, τη συμπλήρωση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων που αξιοποιούνται σε γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) και τη βελτίωση των χαρτογραφικών εργαλείων που αξιοποιούνται στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, και την "ανάλυση-χαρτογράφηση κινδύνου" για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης "Ξενοκράτης" στο νέο καλλικρατικό Δήμο Ηρακλείου (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς).

Σχόλια