Ειδήσεις

Επιδοτούνται επιχειρήσεις

Ανοίγει το επόμενο διάστημα πρόγραμμα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου αλλά και των υπηρεσιών.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τις 25 Φεβρουαρίου έως και τις 25 Απριλίου. Σημειώνεται πως τα ποσοστά ενίσχυσης για την Κρήτη είναι 50% για τις μικρές και 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.  

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και τα μέγιστα ποσοστά τους ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα:

- Για κτηριακά-εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο στο κλάδο της μεταποίησης 60%, του τουρισμού 80% και εμπορίου/υπηρεσιών 60%.

- Για μηχανολογικό εξοπλισμό και στους τρεις κλάδους το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό είναι 100%.

- Για μέσα μεταφοράς (επαγγελματική χρήση) η μέγιστη δαπάνη και για τους τρεις κλάδους είναι 15 χιλιάδες ευρώ.

- Για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό είναι 100%.

- Για το δικαίωμα τεχνογνωσίας το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό είναι 20%.

- Για λογισμικό στον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού η μέγιστη δαπάνη είναι 30 χιλιάδες ευρώ και στον κλάδο του εμπορίου/υπηρεσιών 10 χιλιάδες ευρώ. - Για προβολή και προώθηση στον κλάδο της μεταποίησης 20 χιλιάδες ευρώ, στον κλάδο του τουρισμού 30 χιλιάδες ευρώ και στον κλάδο του εμπορίου/υπηρεσιών 10 χιλιάδες ευρώ.

- Για συμβουλευτικές υπηρεσίες και στους τρεις κλάδους η μέγιστη δαπάνη είναι 10 χιλιάδες ευρώ. Τέλος, για λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τις νέες - υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις) και στους τρεις κλάδους το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό είναι 20%.  

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα κυμανθεί από 30 έως 300 χιλιάδες ευρώ για τον κλάδο της μεταποίησης. Από 20 έως 300 χιλιάδες για τον κλάδο του τουρισμού και από 20 έως 100 χιλιάδες για τον κλάδου του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2810/319.135.

Σχόλια