Ειδήσεις

"Απολύτως νόμιμη η άδεια, κι όμως καταδικαστήκαμε"

Τη δική του απάντηση δίνει ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Περυσινάκης για τη δικαστική περιπέτεια του ίδιου και του δημάρχου Ηρακλείου κάνοντας λόγο για "ξεκάθαρες κουβέντες" και αναφέροντας χαρατκηριστικά:

«Ύστερα από την πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου που αφορούσε την άδεια λειτουργίας των κινηματογράφων στην εταιρεία "Creta Cinemas Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις Α.Ε." με την ονομασία ODEON και επειδή το θέμα άπτεται του δημοσίου ενδιαφέροντος, θεωρώ υποχρέωσή μου να δημοσιοποιήσω στην κοινή γνώμη για τα πραγματικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία της υπόθεσης και ας κρίνει ο κάθε καλόπιστος μα και κακόπιστος.

Για την υπογραφή της άδειας λειτουργίας των κινηματογράφων στις 07-08-2007 έλαβα υπ' όψιν μου μέσω της θετικής εισήγησης της Υπηρεσίας του Δήμου τα παρακάτω:

1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9491/2003 έγγραφο "Άδεια εγκατάστασης συγκροτήματος χειμερινών-θερινών κινηματογράφων" με υπογραφή του αντιδημάρχου κ. Βασιλάκη όπου δίνεται άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία "ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.".

2) Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση των κινηματογράφων στις 06-07-2005 του "Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και Νυκτερινών Κέντρων" που απαρτίζεται από τους:

α) Βαρδαβά Φαίδωνα, δημοτικό σύμβουλο, πρόεδρο

β) Κοκκινίδη Μαρία, πολιτικό μηχανικό, Δ/νση Πολεοδομίας Νομαρχίας

γ) Ξενικάκη Εμμανουήλ, επόπτη Δημ. Υγείας Ηρακλείου

δ) Αρχαύλη Παναγιώτη, Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

ε) Κουφάκη Ιωάννη, αστυνόμο Α', Α' Αστυν. Τμήμα Ηρακλείου

στ) Λαγουβάρδο Αριστομένη, Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχίας

3) Την υπ' αριθμ. 169/2004 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας του Δήμου υπογεγραμμένη από τις α) κ. Νικολιδάκη Α. Χρυσή και β) κ. Φραγκιουδάκη Μαίρη

4) Την υπ' αριθμ. 244/2007 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Ηρακλείου, υπογεγραμμένη από την κ. Νικολιδάκη Χρυσούλα.

5) Το από 10-07-2007 πρακτικό του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου με ομόφωνη τελική θετική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση των κινηματογράφων που απαρτίζεται από τους:

α) Δημήτρη Καρατζάνη, πρόεδρο

β) Παπαδοσπυριδάκη Ιωάννη, Δ/νση Πολεοδομίας Νομαχίας

γ) Λουκάκη Ευάγγελο, Πυροσβεστική Υπηρεσία  

δ) Ξενικάκη Εμμανουήλ, Δ/νση Δημόσιας Υγείας

ε) Μεθυμάκη Ιωάννη, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας

στ) Παρασύρη Δημήτρη, Α' Αστυνομικό Τμήμα

6) Το υπ' αριθμ. 36324/ 20-06-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που μας εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κινηματογράφων σε πρόσωπο άλλο από αυτό στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια εγκατάστασης, υπογεγραμμένο από τη δ/ντρια κ. Βίκυ Γιαβή.

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω είχα υποχρέωση να υπογράψω την άδεια λειτουργίας των κινηματογράφων έχοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά που εκδόθηκαν από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Ηρακλείου, της τότε Νομαρχίας Ηρακλείου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας που συμμετείχαν σε όλες τις εγκρίσεις, γνωματεύσεις και αδειοδοτήσεις.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι την ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας από τη μια εκ των δύο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου στο χώρο του κινηματογράφου.

Τελικά λοιπόν εκδόθηκε η  υπ' αριθμ. 3064/2012 αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας του Δ' τμήματος, που κρίνει ως απολύτως νόμιμη την έκδοση της επίδικης αδείας και τυχόν άρνηση έκδοσής της θα συνιστούσε τότε παράβαση καθήκοντος.

Και όμως παρά ταύτα το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Ηρακλείου προχώρησε στην καταδικαστική απόφαση τόσο της δικής μου αλλά και του δημάρχου Ηρακλείου.

Τα συμπεράσματα σε εσάς…».

Σχόλια