Ειδήσεις

Υπέρ της αμοιβαιοποίησης του χρέους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα Τετάρτη ψήφισμα με σκοπό να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εξετάσουν όλες τις πιθανές επιλογές αμοιβαιοποίησης του χρέους.

Το ψήφισμα επιβεβαιώνει ότι οι όποιοι φόβοι υπάρχουν μπορούν να ξεπεραστούν με προσεκτικά σχεδιασμένες λύσεις. Το κείμενο επισημαίνει, επίσης, ότι η Ευρωζώνη αποτελεί εξαίρεση, καθώς έχει μεν ενιαίο νόμισμα, αλλά δεν έχει κοινή αγορά ομολόγων.

Το ψήφισμα της Γαλλίδας εισηγήτριας Sylvie Goulard (Φιλελεύθεροι) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις διάφορες επιλογές, η οποία θα μπορεί ενδεχομένως να συνοδευτεί και από έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή τους. Το ΕΚ υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου απόσβεσης χρέους.

Το κείμενο του ψηφίσματος αναφέρει αρκετές πιθανές μεθόδους και εναλλακτικές, μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα ή μεσοπρόθεσμα, όπως το ευρωπαϊκό ταμείο απόσβεσης χρέους. Κάποιες άλλες, όπως η κοινή έκδοση τίτλων δημοσίου χρέους, απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς για να εφαρμοστούν χρειάζεται πρώτα να υπάρξει τροποποίηση της Συνθήκης.

Το ψήφισμα επισημαίνει ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται στη μοναδική θέση να έχει κοινό νόμισμα, αλλά όχι και κοινή αγορά ομολόγων ή κοινή δημοσιονομική πολιτική. Η σταθερότητα της Ευρωζώνης εξαρτάται επομένως από την ολοκλήρωσή της, η οποία είναι βέβαιο ότι θα έχει θετική επίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σχόλια