Ειδήσεις

1,3 δισ. η αξία των ακάλυπτων επιταγών το 2012

Σε 1,3 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών το 2012, ενώ σε τεμάχια σε 125.025, σύμφωνα με στοιχεία της "Τειρεσίας Α.Ε.". Το 2011 οι ακάλυπτες επιταγές είχαν φτάσει σε τεμάχια σε 178.412 και σε αξία είχαν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Σχόλια