Ειδήσεις

Διορίζονται οι επίτροποι στις τράπεζες

Αύριο Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, αναλαμβάνουν επισήμως καθήκοντα στις τράπεζες οι ελεγκτικές εταιρείες-επίτροποι, οι οποίες θα παρακολουθούν τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν καταθέσει τα πιστωτικά ιδρύματα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα της Ελλάδος και θα συντάσσουν ανά τρίμηνο σχετικές απολογιστικές εκθέσεις.


Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την εποπτεία της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank έχει αναλάβει η Grant Thorton, η KPMG έχει αναλάβει την Τράπεζα Πειραιώς και η Mazars την Alpha Bank. Η αμοιβή των επιτρόπων θα προέρχεται από την τράπεζα που ελέγχουν και θα κυμαίνεται περί των 1 εκατ. ευρώ ετησίως.Οι επίτροποι θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες λειτουργικές πληροφορίες, θα έχουν λόγο σε θέματα πιστωτικής πολιτικής και θα εξετάζουν την πορεία των δαπανών και των αμοιβών κάθε τράπεζας. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, οι επίτροποι θα μπορούν να αξιολογούν ακόμη και την ποιότητα των βασικών μετόχων μίας τράπεζας, θέτοντας και περιορισμούς στη συμμετοχή τους στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.Οι ελεγκτικοί οίκοι θα προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή της κατάστασης σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα και στα μέσα Απριλίου 2013 θα υποβάλουν την πρώτη τριμηνιαία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου θα αξιολογούν ουσιαστικά την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών πλάνων που έχουν υποβάλει οι τράπεζες.


Η έκθεση των επιτρόπων θα αξιολογείται εντός 15νθημέρου και τότε η τρόικα θα εγκρίνει τα πεπραγμένα ή θα κάνει συστάσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τη διοίκηση της τράπεζας.Εκτός από τις τριμηνιαίες εκθέσεις, οι επίτροποι έχουν την εξουσιοδότηση από την τρόικα να κάνουν αναφορά οποιαδήποτε στιγμή το θεωρήσουν αναγκαίο και για όποιο θέμα οι ίδιοι κρίνουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και διαφορετικά από τον τρόπο που κρίνει η διοίκηση.Εφόσον αποδεικνύεται ότι η διακυβέρνηση μίας τράπεζας δε γινόταν με χρηματοοικονομικά κριτήρια και υπήρχε σωρεία παραβάσεων, ο επίτροπος θα μπορεί να εισηγηθεί την απομάκρυνση της διοίκησης.


Πάντως τόσο κυβερνητικά στελέχη όσο και τραπεζικές πηγές εμφανίζονται καθησυχαστικοί για το ρόλο των επιτρόπων. 


«Θα βρούμε ένα modus vivendi για να ασκούμε την εποπτεία μαζί με τους επιτρόπους», τονίζει στέλεχος που εμπλέκεται ενεργά στις διαδικασίες κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών, προσθέτοντας πως η τρόικα έχει γενικά δείξει πως εάν της παραθέσεις σωστά επιχειρήματα δε φέρνει αντιρρήσεις.

Πηγή: in.gr

Σχόλια