Ειδήσεις

Περισσότεροι τουρίστες το 2013

Ποικίλες και αποτελεσματικές με σκοπό πάντα την περαιτέρω ανάπτυξη της πορείας του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή ήταν οι δράσεις του Δήμου Χερσονήσου το 2012. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν τεθεί και συνεχίζονται για το 2013.

Μεταξύ αυτών είναι:

- Η βελτίωση της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου.

- Η βελτίωση της τουριστικής προβολής στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.

- Η ανάδειξη νέων τουριστικών περιοχών εντός των ορίων του Δήμου και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Αναλυτικά τις πρώτες μέρες της περασμένης χρονιάς ως συνέχεια από το 2011 έτρεξε στρατηγική για την προβολή του Δήμου (Social Media Marketing Plan) σε όλα τα γνωστά κοινωνικά δίκτυα. Συγκροτήθηκε Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Χερσονήσου για την προώθηση της τουριστικής προβολής του Δήμου και ξεκίνησε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σχετικά με τη διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και την οικονομία του Δήμου Χερσονήσου, με βάση την προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λ.Ο.Τ.) Πανεπιστημίου Πατρών. Η έρευνα θα τρέξει μέχρι Μάιο του 2013 και τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τέλος Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην οποία παρουσιάστηκε η στρατηγική του Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Δήμου Χερσονήσου. Επίσης μέσα στο 2012 κοινοποιήθηκε ερωτηματολόγιο σε όλους τους φορείς και επιχειρηματίες στο Δήμο ώστε να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Δήμου Χερσονήσου.

Τον Ιούνιο έλαβε χώρα διεξαγωγή διαγωνισμού στο Zoover και στο Griekenland.net. Ένα μήνα μετά έγινε και ο διαγωνισμός στο Trivago για τη Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Το σύνολο των νικητών που επισκέφτηκαν το Δήμο ήταν 6 άτομα. Τον Αύγουστο ο Δήμος βράβευσε τους τουρίστες-μόνιμους επισκέπτες της περιοχής. Επίσης ξεκίνησε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με στόχο τη διασπορά φωτογραφικού υλικού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΟΤ για την παρουσίαση και προβολή του Δήμου. Παράλληλα, ο Δήμος προχώρησε στη δημιουργία φυλλαδίων για Πεζοπορικό, Θρησκευτικό και Ποδηλατικό Τουρισμό στο Δήμο Χερσονήσου.

Το Δεκέμβριο, ο Δήμος Χερσονήσου, αντιλαμβανόμενος τη ραγδαία αύξηση ενδιαφέροντος για διαδικτυακές πηγές μόρφωσης και ενημέρωσης, εγκαινίασε μία νέα δράση συνεργασίας με την Wikipedia. Τέλος, έγινε κατάθεση πρότασης μέσω του προγράμματος Ο.Σ.Α.Π.Υ για δημιουργία τουριστικού portal για την ενδοχώρα του Δήμου. Επίσης κατάθεση πρότασης μέσω του προγράμματος Ο.Σ.Α.Π.Υ. για δράσεις προβολής και branding ενδοχώρας του Δήμου, όπως και κατάθεση πρότασης μέσω του προγράμματος Ο.Σ.Α.Π.Υ. για προμήθεια εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης δεδομένων και προμήθεια σημείων ενημέρωσης κοινού.

Σχόλια