Ειδήσεις

Το Μάρτιο η πληρωμή εισφορών και υποβολής ΑΠΔ

Από την 1η Μαρτίου, ξεκινάει η διαδικασία ταυτόχρονης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών με την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων.

Το θέμα θα προκαλέσει προβλήματα στις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες καθώς μέσα σε λίγες ημέρες πρακτικά θα κληθούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές δύο μηνών.

Εκτός από την ταυτόχρονη πληρωμή με την υποβολή της δήλωσης, προωθείται και η υποβολή της ΑΠΔ ανά μήνα και όχι ανά τρίμηνο όπως είναι τώρα.

Αυστηρές ποινές θα προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν.

Όσοι δεν πληρώνουν ολόκληρο το ποσό των εισφορών ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, είτε θα υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης, είτε θα υφίστανται τις συνέπειες από την ενεργοποίηση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει και κατάσχεση χρημάτων εις χείρας τρίτων

Σχόλια