Ειδήσεις

Ανακούφιση σε υπερχρεωμένο ζευγάρι

Ανακούφιση για ένα υπερχρεωμένο ζευγάρι εκπαιδευτικών, με 4 παιδιά, από το Ρέθυμνο, αποτελεί απόφαση-σταθμός του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, η οποία απαγορεύει στην τράπεζα από την οποία έχουν συνάψει δάνειο να παρακρατεί τις δόσεις από το μισθό τους, έως ότου εκδικαστεί η υπόθεσή τους.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και η δικάσιμος έχει οριστεί για τις 27 Ιουνίου του 2017. Τι σημαίνει αυτό; Πώς το ζευγάρι έχει περισσότερο από 4 χρόνια να ανασυγκροτηθεί και να βρει τρόπο να καλύψει τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Αναλυτικότερα, το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει «οποιαδήποτε δυσμενή μεταβολή στην πραγματική και νομική κατάσταση της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους, την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και την επίδοση διαταγής πληρωμής προς εκτέλεση, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης των παραπάνω την 27η/6/2017.

Επίσης, απαγορεύει σε τράπεζα που είχαν εκχωρήσει οι ίδιοι μέρος του μισθού τους για εξυπηρέτηση δόσεων να παρακρατεί το εν λόγω ποσό έως την οριστική απόφαση των αιτήσεών τους».

Εξαιρετικής σημασίας χαρακτηρίζει την απόφαση το ΙΝ.ΚΑ. Κρήτης, τη βοήθεια του οποίου είχε ζητήσει το υπερχρεωμένο ζευγάρι. Όπως υποστηρίζει το ΙΝ.ΚΑ., δίνεται έτσι χρόνος στους δανειολήπτες να ανασυγκροτηθούν για να ανταποκριθούν στην αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται όχι σε πρόθεση και δόλο αλλά στην πρωτοφανή οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα μας και τη δραματική περικοπή που υπέστησαν οι αποδοχές τους.

Σχόλια