Ειδήσεις

Πάνω από 1 δισ. φόροι για τους αγρότες

Περισσότερο από 1 δισ. σε φόρους θα πληρώσουν το 2013 οι αγρότες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, σύμφωνα με υπολογισμούς της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρα.

Όπως αναφέρει ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίασή της, «πρόκειται για μέτρα όπως: α) Η μείωση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες (152 εκατ. ευρώ).

β) Η μείωση επιστροφής ΕΦΚ Πετρελαίου (130 εκατ. ευρώ).

γ) Η κατάργηση των δώρων στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ (673 εκατ. ευρώ).

δ) Η αύξηση της εισφοράς περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ (90 εκατ. ευρώ), τα οποία κινούνται στο όριο της κοινωνικής αναλγησίας.

ε) Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται για τους επαγγελματίες αγρότες στα 67 έτη».

Παράλληλα η ΕΑΣΙ διαπιστώνει εξάλλου «σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, εξαιτίας των συνεχών αυξήσεων στο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ (κατά 6% το 2011 και κατά 10% το 2012) και στο πετρέλαιο, όσο και εξαιτίας της μεγάλης ανόδου της δαπάνης ενοικίων για την καλλιέργεια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, της εξαιρετικά μεγάλης αύξησης της δαπάνης για την προμήθεια ζωοτροφών, λιπασμάτων και άλλων εισροών, με αποτέλεσμα τη διόγκωση της τάσης εγκατάλειψης των καλλιεργειών, τάση που αποτυπώνεται και στην περιοχή μας με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε και έχουμε καταγράψει ανά καλλιέργεια».

Στα πλαίσια αυτά η ΕΑΣΙ ζητά, μεταξύ άλλων:

1. Να τεθεί όριο ακαθάριστων εσόδων για την ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (τήρηση βιβλίων). Όλοι οι υπόλοιποι να παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς.

2. Η απόδοση του ΦΠΑ εισροών-εκροών των αγροτών να γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Οι αγρότες που πρόκειται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (τήρηση βιβλίων) να έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν στα έξοδά τους τις αποσβέσεις όλων των παραγωγικών στοιχείων της αγροτικής εκμετάλλευσης στη λογιστική τους αξία.

4. Να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας για συμψηφισμό στα επόμενα έτη.

5. Να μην επιβληθεί ενιαίος συντελεστής φορολόγησης 13% αλλά να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής δύο συντελεστών ως ακολούθως:

* Για όλη τη φυτική παραγωγή 10% το ανώτερο.

* Για όλη τη ζωική παραγωγή, δάση και αλιεία 5% το ανώτερο.

6. Να μην περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις στα ακαθάριστα έσοδα λόγω της κάλυψης των απωλειών εισοδήματος από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

7.΄Εκδοση ηλεκτρονικού παραγωγικού τιμολογίου για όλες τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων.

8. Τα φωτοβολταϊκά των αγροτών να έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως τα αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής.

9. Πρόβλεψη αφορολόγητου ποσού τουλάχιστον 5.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος για όλους τους αγρότες» κ.ά.

Σχόλια