Ειδήσεις

Δικαστική υποστήριξη σε υπερχρεωμένους

Δικαστική υποστήριξη σε καταναλωτές για την εφαρμογή του νόμου που αφορά στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν3869/2010) θα παρέχει Σύμπραξη Ενώσεων Καταναλωτών, στην οποία συμμετέχουν η ΕΚΠΟΙΖΩ και το νέο ΙΝΚΑ.

Λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού το πρόγραμμα αρχικά θα υλοποιηθεί σε πιλοτικό στάδιο και θα αφορά περιορισμένο αριθμό καταναλωτών (84) που διαμένουν εντός Αττικής. Τα κριτήρια επιλογής είναι αυστηρώς προκαθορισμένα και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, καλούνται να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΚΠΟΙΖΩ και του Νέου ΙΝΚΑ συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους.

Σχόλια