Μαίρη Καριωτάκη

Εξωσωματική: 3 στα 4 κέντρα λειτουργούν χωρίς άδεια

Τρεις στις 4 μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας λειτουργούν Χωρίς άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ).

Τρεις στις 4 μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας λειτουργούν Χωρίς άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Αρχή, από τις 44 μονάδες - δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες - που λειτουργούν και έχουν υποβάλει αιτήσεις για αδειοδότηση, μόνο οι 11 έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα όμως με τον σχεδιασμό της ΕΑΥΙΑ, έως τον Απρίλιο αναμένεται να έχουν αδειοδοτηθεί και όσες άλλες δομές πληρούν τις προϋποθέσεις.

«Είναι αναγκαίο οι εν λόγω Μονάδες να πιστοποιηθούν», τόνισε χθες ο πρόεδρος της Αρχής καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Αριστείδης Αντσακλής και όσες δεν τα καταφέρουν απλά θα οδηγηθούν στο κλείσιμο.

«Δεν είναι δυνατόν κάποιες από αυτές, να λένε και να διαφημίζουν ότι έχουν ποσοστά επιτυχίας 90% σε προσπάθειες εξωσωματικής και όταν εμείς ως Αρχή, τις επισκεπτόμαστε, να μην μπορούν να μας δώσουν δεδομένα και να μην μπορούν να τεκμηριώσουν τα λεγόμενά τους», τόνισε ο κ. Ανστακλής με έμφαση.

 Όπως ανέφεραν ο πρόεδρος της Αρχής καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Αριστείδης Αντσακλής, ο αναπλ. πρόεδρος καθηγητής Νομικής Λάμπρος Κοτσίρης και τα μέλη Κορνηλία Δελούκα Ιγγλέση και Σπυρίδων Σαρρής, η διαδικασία αδειοδότησης των μονάδων ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο.

Είχε προηγηθεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων, τον Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή 11 χρόνια μετά την σύσταση της ΕΑΙΥΑ, η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και επανασυστάθηκε το 2014!

 250.000-300.000 τα ζευγάρια στην Ελλάδα με πρόβλημα υπογονιμότητας

Στην Ελλάδα δηλαδή, όπου σύμφωνα με τα στατιστικά, ο αριθμός των ζευγαριών που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας υπολογίζεται μεταξύ 250.000-300.000, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι μια αρχή που απαξιώθηκε από την πρώτη στιγμή…

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το προεδρείο της Αρχής, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στη χώρα μας 12.750 κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης -και με φυσικό κύκλο- (στοιχεία 2013) ενώ ο κάθε κύκλος κοστίζει 2.000 με 3.000 ευρώ. Ανέφεραν ακόμη, ότι η αποζημίωση για κάθε δότρια από το ζευγάρι ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (κάθε φορά που δίνει ωάρια η δότρια).

Με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, η Ελλάδα θα διεκδικήσει και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερο «μερίδιο», από τα περίπου 25.000 υπογόνιμα ζευγάρια των χωρών της Ευρώπης που σε ετήσια βάση μετακινούνται σε άλλες χώρες για να υποβληθούν σε κάποια τεχνική ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Όπως εξήγησε χθες η ΕΑΥΙΑ, η Ελλάδα έχει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες χώρες, όπως έναν νόμο αρκετά «φιλελεύθερο», άριστο επιστημονικό προσωπικό και τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας (32,2%).

 Παρόλα αυτά μόλις των 5% των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης που κάνουν Ευρωπαίες εκτός των συνόρων τους γίνονται στην Ελλάδα, την στιγμή που η Ισπανία με εξίσου «φιλελεύθερο» νομικό πλαίσιο και χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας (31%) αντιμετωπίζει το 50% αυτών των γυναικών. Όπως ανέφεραν οι ειδικοί, το σύνολο των ασθενών απαιτεί κάποια ασφάλεια και πιστοποίηση για τις πράξεις αυτές, κάτι που μπορεί να διασφαλίσει η αδειοδότησή τους από την ΕΑΙΥΑ.

Μιλώντας ο πρόεδρος της Αρχής για τον ιατρικό τουρισμό, ανέφερε πως δεν είναι δυνατόν, να στηριχθεί σε ψέματα. «Χρειαζόμαστε συνέπεια, και σωστά δεδομένα. Και η Αρχή έχει την δυνατότητα να το πράξει αυτό, διότι είναι Ανεξάρτητο Όργανο, πράγμα που σημαίνει ότι εκτός από συμβουλευτικό έχει και εκτελεστικό ρόλο και άρα μπορεί να επιβάλλει και κυρώσεις», ανέφερε.

Όπως τόνισαν επίσης ο ίδιος, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Αρχής , στο επόμενο διάστημα ο ιατρικός τουρισμός θα σημαίνει μεταφορά ωαρίων από χώρα σε χώρα και για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει οι Μονάδες ένα είναι πιστοποιημένες.

Η φιλοσοφία και το έργο της Εθνικής Αρχής

Η Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α) στοχεύει  στην περιφρούρηση της έννομης τάξης στο τοπίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας με σκοπό την προστασία τόσο του υποβοηθούμενου ζεύγους, ή της γυναίκας, και των παιδιών που θα γεννηθούν με μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.).  Έχει ως αποστολή την εποπτεία της εφαρμογής των νόμων 3089/2002 και 3305/2005.

Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ι.Υ.Α καθηγητής κ Αριστείδης Αντσακλής: «Η Αρχή έχει επίσης ως  σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την ενδυνάμωση του έργου των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α) και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης (T.K.)».

Η Ε.Α.Ι.Υ.Α έχει προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες προκειμένου να υλοποιήσει προβλεπόμενες ρυθμίσεις από το νόμο 3305/2005 για τη διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Μονάδων :

1.Κατάρτισε το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 10/2016 το οποίο αφορά την  «Ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Όροι και προϋποθέσεις».

2. Εισηγήθηκε στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α) οικ 6901/2015 στην οποία αναφέρονται οι Όροι ίδρυσης και λειτουργίας των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.

3. Κατάρτισε τον Κώδικα Δεοντολογίας για τα θέματα που σχετίζονται με την Ιατρικώς υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, ο οποίος δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ 293/7/2/2017

Σε εφαρμογή των ανωτέρω έχουν υποβάλει στην Ε.Α.Ι.Υ.Α μέχρι την λήξη καθορισμένης από την Αρχή προθεσμίας, αιτήσεις για αδειοδότηση 44 Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. Έχουν ήδη αδειοδοτηθεί οι 11, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα θα έχουν πάρει άδεια οι Μ.Ι.Υ.Α και οι Τ.Κ., εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις του ανωτέρω ΠΔ  και της ΥΑ.

Έχει εκδώσει  κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις, που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πέρα από το έργο της όσον αφορά την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου για την ιατρικώς  υποβοηθούμενη αναπαραγωγή η Αρχή στέκεται αρωγός δίπλα στους ενδιαφερόμενους.

 Δίνει απάντηση στα ερωτήματα πολιτών, έχοντας δημιουργήσει το site eaiya.gov.gr, είναι πρακτικά δίπλα σε όσους επιθυμούν να ωφεληθούν από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Απαντά σε ερωτήσεις πολιτών σχετικά με τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,  όπως α) το όριο ηλικίας του υποβοηθούμενου ατόμου, β) την εφαρμογή της μεθόδου ΙΥΑ σε οροθετικά άτομα, γ) τη διακίνηση γεννητικού υλικού εντός και εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης,  δ) την παρένθετη μητρότητα,  ε) την εφαρμογή της διαδικασίας σε άτομα που τελούν σε ελεύθερη ένωση.

Ηλεκτρονική Διασύνδεση Μονάδων

Ουσιώδες μέλημα της Αρχής αποτελεί η Ηλεκτρονική Διασύνδεση των Μονάδων σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συμπερασματικά, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ελέγχει αν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και κατόπιν χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και στις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. Διενεργεί έκτακτους ελέγχους αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας. Επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις κατόπιν διενέργειας σχετικής διοικητικής έρευνας. Συνεργάζεται με αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών, καθώς και με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, και Φορείς σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και γενικά συμπαραστέκεται σε όσους ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια