Μαίρη Καριωτάκη

Δωρεά Ιστών & Οργάνων και Μεταμόσχευση: Πώς λειτουργεί;

Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων σήμερα κι είναι μια καλή στιγμή για να ενημερωθούμε αφενός για μια διαδικασία - ύμνο στη ζωή κι αφετέρου να πάρουμε αποφάσεις.

Ποιος και υπό ποίες συνθήκες μπορεί να γίνει δότης; Πόσες ζωές σώζονται από έναν και μόνο δότη; Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Ληπτών Μοσχευμάτων, ή αλλιώς η «Λίστα»; Πώς ζητείται η συναίνεση της οικογένειας; Από ποιους αφαιρούνται και πως με ποια κριτήρια και προϋποθέσεις κατανέμονται τα μοσχεύματα στους υποψήφιους λήπτες; Πώς γίνεται η διασταύρωση συμβατότητας δότη-λήπτη; Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΟΜ στη διαδικασία;

Απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα δίνει το video που κυκλοφόρησε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων που θα δείτε παρακάτω 

18 άνθρωποι την ημέρα, από τη λίστα αναμονής πεθαίνουν περιμένοντας. Δεν είναι τουλάχιστον άδικο αυτό, με δεδομένο πως καθημερινά εκατοντάδες όργανα χάνονται στο χώμα ή στη πυρά;  

Μ.Κ

Σχόλια