Μάνος Δασκαλάκης

ΤΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ...ΤΙ ΠΕΚΙΝΟ...Ε ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ!

Τελικά η κατάσταση στο Ηράκλειο όσον αφορά το κυκλοφοριακό μάλλον είναι σε νηπιακό στάδιο να μπούμε στην διαδικάσια σύγκρισης με το Πεκίνο!

Σχόλια