Μάνος Δασκαλάκης

Η ΚΡΥΦΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!

Σεϊτάν λιμάνια...η κρυφή παράλια των Χανίων...και ορισμένοι κάνουν ήδη βουτίες.

Ευχαριστώ το φίλο από τα Χανία...!!!

Σχόλια