Γιώργος Σαχίνης

Πονηρές σκέψεις για πονηρές «επιστημονικές εργασίες»

Η περίφημη μελέτη από την Καλιφόρνια για την σύγκριση της «όμικρον» με την «Δέλτα», στην οποία αναφέρθηκε όχι αναλυτικά αλλά επιλεκτικά στην ενημέρωση της Πέμπτης , το μέλος της επιτροπής των ειδικών , η κ. Βάνα Παπαευαγγέλου

Στη σημερινή εκπομπή του 98.4 του Γ. Σαχίνη αναλύθηκε εκτεταμένα  η περίφημη μελέτη από την Καλιφόρνια για την σύγκριση της «όμικρον» με την «Δέλτα», στην οποία αναφέρθηκε όχι αναλυτικά αλλά επιλεκτικά στην ενημέρωση της Πέμπτης , το μέλος της επιτροπής των ειδικών , η κ. Βάνα Παπαευαγγέλου.

Η παράθεση της μελέτης όμως, αποδεικνύει ότι και ο συγκρινόμενος αριθμός ασθενών από όμικρον και από δέλτα, αλλά και άλλα βασικά ζητήματα που εκεί αναφέρονται, αλλά στην επίσημη εκφορά της από την κ. Παπαευαγγέλου αγνοήθηκαν, δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα  ως προς  το τι αναφέρει αυτή η μελέτη και ποιες παραδοχές περιορισμών περιγράφει .

To Απομαγνητοφωνημένο Κείμενο

Αυτό που μας εντυπωσίασε στη ενημέρωση της Πέμπτης , είναι η «ανάλυση» που μας έκανε  η  κ.  Β. Παπαευαγγέλου  σχετικά με , μα τι άλλο , το μοτίβο το ξέρετε :

«Πρόσφατη μελέτη (πως το παθαν - απότην Καλιφόρνια ανέλυσε κλινικά δεδομένα από περίπου 52.000 περιστατικά της«Όμικρον» και τα συνέκρινε με 17.000 ασθενείς που νοσούσαν από μετάλλαξη «Δέλτα» κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου.

Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής επιβεβαίωσαν τις αρχικές προβλέψεις για ηπιότερη νόσο με την «Όμικρον». Πιο συγκεκριμένα, έδειξαν ότι οι ασθενείς, που είχαν μολυνθεί με την παραλλαγή «Όμικρον», είχαν 53% μικρότερη πιθανότητα να εισαχθούν στο νοσοκομείο, 74% μικρότερη πιθανότητα να εισαχθούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 91% μικρότερη πιθανότητα να χάσουν τη ζωή τους» .

Εμείς τη βρήκαμε  - όπως ήταν φυσικό – τη μελέτη

Για να δούμε τι λέει όμως αυτή;

Ας ξεκινήσουμε από την περίληψη :

«Αποτελέσματα: Οι αναλύσεις μας περιλάμβαναν 52.297 περιπτώσεις με SGTF (Omicron) και 16.982 περιπτώσεις με μη-SGTF (Delta [B.1.617.2]), λοιμώξεις, αντίστοιχα. Οι Νοσοκομειακές εισαγωγές αφορούσαν  235 (0,5%) και 222 (1,3%) των περιπτώσεων με Omicron και Delta, αντίστοιχα. Μεταξύ των περιπτώσεων που εξετάστηκαν για πρώτη φορά σε εξωτερικά ιατρεία, οι προσαρμοσμένες αναλογίες κινδύνου για οποιαδήποτε  εισαγωγή σε νοσοκομείο που ακολούθησε καθώς και οποιαδήποτε συμπτωματική εισαγωγή στο νοσοκομείο που σχετίζονταν με τη λοίμωξη της παραλλαγής Omicron ήταν 0,48 (0,36-0,64) και 0,47 (0,35-0,62), αντίστοιχα.

Τα ποσοστά εισαγωγής στη ΜΕΘ και θνησιμότητας μετά από θετικό τεστ στα εξωτερικά ιατρεία ήταν 0,26 (0,10-0,73) και 0,09 (0,01-0,75) φορές υψηλότερα μεταξύ των περιπτώσεων με λοίμωξη από παραλλαγή Omicron σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που νόσησαν από την παραλλαγή Delta. Κανένα από τα  περιστατικά με λοίμωξη από την παραλλαγή Omicron δεν χρειάστηκε μηχανικό αερισμό, σε σύγκριση με 11 περιπτώσεις από λοίμωξη από την παραλλαγή Δέλτα καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης (p<0,001). Η διάμεση διάρκεια νοσηλείας ήταν 3,4 (2,8-4,1) ημέρες μικρότερη για τα νοσηλευόμενα περιστατικά με λοιμώξεις από την παραλλαγή Omicron σε σύγκριση με τους νοσηλευόμενους ασθενείς με λοιμώξεις από την παραλλαγή Delta, γεγονός που αντανακλά μείωση της διάρκειας νοσηλείας κατά 69,6% (64,0-74,5%)» .

Αυτά λέει η περίληψη της μελέτης που είναι κι η βιτρίνα της μελέτης.

Εμείς δεν λέμε ότι αυτά που είπε η Παπαευαγγέλου δεν τα αναφέρει η μελέτη.

Αυτά όντως αναφέρονται στη μελέτη. Συγκεκριμένα στη σελίδα 6, στο τμήμα που αφορά τη Συζήτηση και μάλιστα στην πρώτη παράγραφο.

Είναι όμως άξιον απορίας πως και γιατί η μελέτη δεν προβάλλει αυτά, στα οποία η κ Παπαευαγγέλου θέλει να επικεντρώσει την προσοχή μας αφήνοντας κατά μέρος, βασικά ζητήματα όπως :

1ον : τα ποσοστά αυτά στην πραγματικότητα τι σε τι πραγματικούς αριθμούς αντιστοιχούν.

Και να λοιπόν που αντιστοιχούν:

«Σε σύνολο 288.534 ανθρωποημερών παρακολούθησης μετά από θετικό τεστ στα εξωτερικά ιατρεία, 88 ασθενείς με λοιμώξεις της παραλλαγής Omicron εισήχθησαν στο νοσοκομείο, όπως και 189 ασθενείς με λοιμώξεις της παραλλαγής Delta σε σύνολο 264.408 ανθρωποημερών παρακολούθησης (88:189). Έναρξη οξέων αναπνευστικών συμπτωμάτων κατά ή ≤14 ημέρες πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο καταγράφηκε αναφορικά με 84 ασθενείς με λοιμώξεις με την παραλλαγή Omicron (95,5% των 88) και 187 ασθενείς με λοιμώξεις με παραλλαγή Delta (98,9% των 189) [84:187], οι οποίοι ταξινομήθηκαν έτσι ως άτομα με συμπτωματική νοσηλεία (Πίνακας S2). Έναρξη οξέων αναπνευστικών συμπτωμάτων κατά ή ≤14 ημέρες πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο καταγράφηκε αναφορικά με 84 ασθενείς με λοιμώξεις με την παραλλαγή Omicron (95,5% των 88) και 187 ασθενείς με λοιμώξεις με παραλλαγή Delta (98,9% των 189) [84:187], οι οποίοι ταξινομήθηκαν έτσι ως άτομα με συμπτωματική νοσηλεία (Πίνακας S2). Οι προσαρμοσμένες αναλογίες κινδύνου για εισαγωγή στο νοσοκομείο και συμπτωματική εισαγωγή στο νοσοκομείο που σχετίζονται με τη λοίμωξη παραλλαγής Omicron, σε σχέση με τη λοίμωξη από την παραλλαγή Delta , ήταν 0,48 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,36-0,64) και 0,47 (0,35-0,62), αντίστοιχα [0,48:0,47] (Πίνακας 1, Πίνακας S3).

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με λοιμώξεις από την παραλλαγή Omicron, οι 7 χρειάστηκαν εντατική φροντίδα (συμπεριλαμβανομένων 5 ασθενών των οποίων οι λοιμώξεις βεντοπίστηκαν αρχικά σε εξωτερικά ιατρεία). Ένας ασθενή; απεβίωσε, ενώ κανένας δεν χρειάστηκε μηχανικό αερισμό, σε σύγκριση με 23 (7 :23) ασθενείς που εισήχθησαν σε ΜΕΘ, 14 ασθενείς που απεβίωσαν (1:14) και 11 ασθενείς που χρειάστηκαν υποστήριξη με μηχανικό αερισμό (0:11) οι οποίοι ανήκαν στην κατηγορία εκείνων που είχαν νοσήσει από την παραλλαγή Delta (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των υπό παρατήρηση ασθενών που πληρούσαν καθένα από αυτά τα τελικά σημεία δεν επαρκούσε προκειμένου να πραγματοποιηθούν πολυπαραγοντικές αναλύσεις, λόγω απουσίας κατάλληλων μετρήσεων. Οι μη προσαρμοσμένες αναλογίες κινδύνου, όσον αφορά την παράμετρο εισαγωγής στη ΜΕΘ και τη παράμετρο της  θνησιμότητας, ήταν 0,26 (0,10-0,73) για την ομάδα των ασθενών από την παραλλαγή  Omicron, συγκριτικά με  0,09 (0,01-0,75) [0,26:0,09], αντίστοιχα, για την ομάδα από την παραλλαγή Delta. Η σύγκριση αυτή φυσικά αφορά άτομα που διαπιστώθηκαν ως ασθενείς για πρώτη φορά σε εξωτερικά ιατρεία. Επιπλέον, ο ημερήσιος κίνδυνος για να καταφύγουν σε μηχανικό αερισμό ασθενείς με λοίμωξη από την παραλλαγή Delta, ήταν σημαντικά υψηλότερος από ό,τι για εκείνους από την παραλλαγή Omicron (0,04 έναντι 0 ανά 1000 ανθρωποημέρες), μετά από θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία  p<0,001).

Οξέα αναπνευστικά συμπτώματα αναφέρθηκαν κατά ή πριν από τις ημερομηνίες εξέτασης για το 79,7% των περιπτώσεων με λοιμώξεις από παραλλαγή Omicron. που διαπιστώθηκαν για πρώτη φορά σε εξωτερικά ιατρεία (41.552/51.333) και 80,0% [79,7:80,0] αντίστοιχα για τις περιπτώσεις από τη παραλλαγή Delta (13.547/16.929, πίνακας S2).

Οξέα αναπνευστικά συμπτώματα αναφέρθηκαν κατά ή πριν από τις ημερομηνίες εξέτασης για το 79,7% των περιπτώσεων με λοιμώξεις από παραλλαγή Omicron. που διαπιστώθηκαν για πρώτη φορά σε εξωτερικά ιατρεία (41.552/51.333) και 80,0% αντίστοιχα για τις περιπτώσεις από τη παραλλαγή Delta (13.547/16.929, πίνακας S2) [79,7:80,0]. Μεταξύ των περιστατικών που δεν είχαν εμφανίσει συμπτώματα κατά τη στιγμή της εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία, αναφέρθηκε η εκδήλωση νέων αναπνευστικών συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης για 991 (9,4% των 10.581) περιστατικά με λοιμώξεις από την παραλλαγή Omicron και 553 (16,4% των 3.382) με λοιμώξεις από την παραλλαγή Delta [991:553] (aHR=0,69 [95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,62-0,77] για Omicron vs. Delta - Πίνακας S6)» .

Βλέπετε για τι νούμερα μιλάμε επί πραγματικών ατόμων και πως ελαχιστοποιούνται οι διαφορές στην πραγματική κλίμακα. Στην τελευταία δε κατηγοριοποίηση της εκδήλωσης οξέων αναπνευστικών συμπτωμάτων μετά την εισαγωγή και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, ο αριθμός των ασθενών στην ομάδα των λοιμώξεων από την παραλλαγή Όμικρον ήταν μεγαλύτερος από εκείνων στην ομάδα της παραλλαγής Δέλτα.

Βλέπετε λοιπόν για ποιο λόγο οι συγγραφείς της μελέτης προέταξαν στη περίληψη της δημοσίευσης τα συγκεκριμένα αποτελέσματα κι όχι αυτά που παρουσίασε, στις ποσοστιαίες αναλογίες, προφανέστατα για λόγους εντυπωσιασμού η κ Παπαευαγγέλου.

Πάντοτε θα υπάρχει μια δικαιολογία, που στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήταν :

ναι αλλά δεν αλλοιώσαμε τα αποτελέσματα.

Μα  προφανώς κανείς δεν είπε το αντίθετο. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι μέσω του εντυπωσιασμού ναι μεν τα αποτελέσματα μπορεί να μην αλλοιώνονται, ωστόσο αλλοιώνεται η πραγματικές εντυπώσεις που προσλαμβάνει κάποιος – και μάλιστα μη ειδικός – από μια τέτοια παρουσίαση της μελέτης.

Φυσικά δεν έχουμε την απαίτηση να μας είχε παρουσιάσει και τους περιορισμούς της μελέτης που περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 7 και ειδικότερα στην προτελευταία παράγραφο στο εδάφιο της Συζήτησης.

Ένα άλλο σημείο που οι ίδιοι συγγραφείς δεν αναφέρουν,  είναι η διαφορά των 35.315 ασθενών που προκύπτει ανάμεσα στους 52.297 ασθενείς που νόσησαν από την παραλλαγή Όμικρον και τους 16.982, που νόσησαν από την παραλλαγή Δέλτα. Οι τελευταίοι αυτοί είναι το 1/3 της πρώτης κατηγορίας.

Είναι βέβαια άξιο απορίας γιατί οι συγγραφείς επιχειρούν μια τέτοιου είδους σύγκριση, δηλαδή με αισθητά μειωμένο αριθμό ασθενών με την παραλλαγή Δέλτα που εξακολουθεί να βρίθει στις ΗΠΑ.

Μήπως για να προκύψει τελικά η εύλογη υπόθεση :

Αφού η μελέτη είχε αυτά τα αποτελέσματα με πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών από Όμικρον σε σχέση με τη Δέλτα και αφού οδηγεί σε συμπεράσματα που που εμφανίζουν την εν λόγω ομάδα να υπερτερεί σαφώς ως προς το καλύτερο έναντι της Δέλτα, πόσο μάλλον θα υπερτερεί ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι εάν ο αριθμός των ασθενών που είχαν νοσήσει από τη Δέλτα ήταν ίσος με εκείνων που είχαν νοσήσει από την Όμικρον, η επιβάρυνση της ομάδας τους θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αναφορικά με τις εξεταζόμενες παραμέτρους και δείκτες.

Πονηρές σκέψεις για πονηρές «επιστημονικές εργασίες» !!

Ας δούμε όμως κι ένα άλλο συμπέρασμα που μας παρουσίασε η κ Παπαευαγγέλου:

«Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που νοσούσαν με την παραλλαγή «Όμικρον» ήταν νεότεροι και με υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού» .

Αυτό το κατά τα άλλα αρκετά σοβαρό συμπέρασμα που συνάδει με εκείνα πληθώρας μελετών. Η κ Παπαευαγγέλου το περνάει αβρόχοις ποσί, λέγοντάς μας το εκκωφαντικό συμπέρασμα στο οποίο η ίδια έχει καταλήξει, προκειμένου να μην αφήσει το παραμικρό περιθώριο να αμφισβητηθεί το εμβολιαστικό δόγμα, που φανατικά υπερασπίζεται, μαζί με τους λοιπούς ακαταδίωκτους.

«Συνεπώς, οφείλουμε να παραμένουμε επιφυλακτικοί αναφορικά με την έκβαση της«Όμικρον» σε ανεμβολίαστους μεγαλύτερης ηλικίας» .

Είθε τα άλματα αυτά της αποπροσανατολιστικής ρητορικής της, να συνόδευαν την επιστημονική της σκέψη.

Τέλος από τη υποδειγματική αυτή εκλαϊκευμένη παρουσίαση μελέτης, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και την άκρως «ειλικρινή» της επισήμανση :

«Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε καθόλου δεδομένα σχετικά με την longCovid, που μπορεί να προκαλέσει η παραλλαγή «Όμικρον»» .

Κι εμείς επίσης, εξίσου ειλικρινά την πιστεύουμε.

Προφανώς και η ίδια φαίνεται ότι δεν έχει, εν αντιθέσει με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη διεθνή βιβλιογραφία.

Τι κρίμα γιατί εάν είχε δεν θα συμμετείχε ενεργά στο κοινό εγχείρημα των διαχειριστικών επιτελείων να οδηγήσουν μια ολόκληρη κοινωνία στην ανοσία της αγέλης.

-          Το Link της Σχετικής Μελέτης

(Φωτογραφία Αρχείου Pexels)

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια