Γιώργος Σαχίνης

Το αλαλούμ του νομικισμού στα ελληνοτουρκικά

Επειδή έχω πήξει με τους νομικισμούς, που όλως περιέργως δικαιολογούν πάντα τις ενέργειες των άλλων , ποτέ τα δικαιώματα μας , όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες, το διεθνές δίκαιο και την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, τους εσωτερικούς μας νόμους και το Σύνταγμα της χώρας, ορίστε κι ένας μικρός κατάλογος για όλη την νομική φιλολογία και παραφιλολογία. Προφανώς , όσοι δικαιολογούν απραξία στην δυνητική μας ΑΟΖ , την υφαλοκρηπίδα μας που ισχύει ipso facto και ab initio ανεξάρτητα από την οριοθέτηση της, λησμονούν ότι η Τουρκική ΝΑVTEX TURNHOS N/W : 1261/20-MEDITERRANEAN SEA περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων ότι  <ότι το τουρκικό πλοίο πλέει μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα όπως είχε δηλωθεί στον ΓΓ/ΟΗΕ με την από 13 Νοεμβρίου 2019 επιστολή Α/74/550της Τουρκικής Μόνιμης αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ<  ACTIVITY PROMULGATED WITH NAVTEX NR. FA03-1257/20 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS ON 13 NOV 19>. Αυτή η τουρκική επιστολή Α/74/550/13-11-2019συμπεριλαμβάνει ότι <η Τουρκία έχει νόμιμα και κυριαρχικά δικαιώματα ipso facto and ab initio στις θαλάσσιες περιοχές της Α. Μεσογείου δυτικά της μέσης γραμμής 32 16 18 Ε>. Δηλαδή η Τουρκία όχι μόνο κάνει με πολεμικά πλοία στην Ελληνική Υφαλοκρηπίδα, αλλά και λέει παρανόμως αλλά ευθαρσώς , μέχρι και με επίσημα έγγραφα στον ΟΗΕ, ότι εδώ στην Ελλάδα με νομικισμούς υποστηρίζουν ότι εμείς δεν πρέπει να το λέμε!!!

1.ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

-10 ΝΜ κατά το ισχύον ΠΔ 6/18-9-1931<περί καθορισμού χωρικών υδάτων όσον αφορά τα ζητήματα αεροπορίας και αστυνομίας>, στο άρθρο 2 περιλαμβάνει ότι το πλάτος χωρικών υδάτων είναι 10 μίλια από τις ακτές της επικράτειας , που εκδόθηκε βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.5017/1931 περί πολιτικής αεροπορίας <,όπου το κράτος ασκεί απόλυτη κυριαρχία στα χωρικά ύδατα και στον υπερκείμενο εναέριο χώρο>.

Ο δε Ν Ν.ΔΡΜΑ 1913(4141)/1913<Περί διάπλου και διαμονής εμπορικών πλοίων παρά Ελληνικές Ακτές και περί Αστυνομίας λιμένων και όρμων εν καιρώ πολέμου και για συμφέροντα εθνικής άμυνας < ως ελληνική  θάλασσα νοείται από της ακτής έως αποστάσεως 10 νμ περιλαμβανομένη θαλάσσια ζώνη>.Aυτός ο Νόμος, κατά μία άποψη καθορίζει εύρος χωρικής θάλασσας  ή κατά την άποψη Ι. Σπυρόπουλου  καθορίζει εύρος συνορεύουσας ζώνης και  απαιτεί έκδοση ΠΔ για να τεθεί σ εφαρμογή. βλ. Ι.Κρατερός-Ε.Στρατή, Δίκαιο Θάλασσας.

-ΑΝ 230/1936 Χωρικά ύδατα 6νμ <μη θιγομένων των εν ισχύι διατάξεων για ειδικές περιστάσεις>. Συνεπώς ισχύει το ΠΔ 6/18-9-1931.

Επίσης κατά άρθρο 191 Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου ισχύει το ΠΔ 6/18-9-1931 μέχρις εκδόσεως νεώτερου ΠΔ.

-Κυρωτικός  Ν.2321/1995 της ΣΔΘ 1982 –προβλέπει δικαίωμα μονομερούς άσκησης κυριαρχικού δικαιώματος επέκτασης στα 12 νμ για όλες τις ελληνικές θαλάσσιες εναέριες περιοχές , κατά τις διατάξεις  άρθρου  3 ΣΔΘ 1982. Η παραπάνω προβλεπόμενη μονομερής άσκηση   του κυριαρχικού της δικαιώματος  επέκτασης της  αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12νμ  φαίνεται να αναβάλλεται  από την απειλή χρήσης βίας (<αιτία πολέμου>), που είναι διεθνές αδίκημα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2(4) ΧΗΕ και από τα αβάσιμα τουρκικά νομικά επιχειρήματα [ που υποστηρίχθηκαν από Τουρκία κατά ΓΣυνδιάσκεψη ΣΔΘκαι απορρίφθηκαν]κπερί συνδρομής ειδικών περιστάσεων  στο Αιγαίο, που επιβάλλουν τον περιορισμό του κυριαρχικού δικαιώματος  επέκτασης  της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12νμ για να διεκδικήσει θαλάσσιες ζώνες, που δεν δικαιούται και  που απαιτούν  τουρκική  συναίνεση  για την άσκηση του παραπάνω κυριαρχικού δικαιώματος. Επίσης ούτε για οριοθέτηση απαιτείται συναίνεση διότι ελλείψει συμφωνίας  αυτή γίνεται με εφαρμογή μέσης γραμμής κατά 15ΣΔΘ 1982

2.-Υφαλοκρηπίδα Ελληνική . Ν.2289/1995 άρθρο2 παρ.1 όπως τροποποιήθηκε από  Ν.4001/2011 άρθρο 156< εξωτερικό όριο υφαλοκρηπίδας είναι η μέση γραμμή κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγυτερα σημεία των ΓΒ [τόσο ηπειρωτικών όσο νησιωτικών από τις οποίες μετράται το εύρος αιγιαλίτιδας> .Έχει κατατεθεί στον ΟΗΕ και αναφέρεται σε σχετικό Πίνακα ως μονομερής οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας.

3- ΣΗΜΕΡΑ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ  για το ORUC REIS

Άρθρο 111 ΣΔΘ 1982 Δικαίωμα συνεχούς καταδίωξης,  αφού ειδοποιηθεί με ορατό μέσο και όχι με ηλεκτρονικό μέσο εντοπισμού για να μην έχει χρόνο να απομακρυνθεί, με πολεμικά πλοία και πολεμικά αεροσκάφη, δηλαδή έρευνα σημαίας, να γίνει ανακοπή πλού και σύλληψη  πληρώματος

-όταν το ORUC REIS μέσα στα χωρικά ύδατα των 10 νμ ή μέσα στη συνορεύουσα ζώνη των 22νμ(10 και 12 ΝΜ), κατά 111παρ1ΣΔΘ 1982

-όταν το ORUC REIS μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα των 200νμ από τις ακτές όπως έχει οριοθετηθεί, κατά 111παρ.2 ΣΔΘ 1982 εφόσον

Η Τουρκική ΝΑVTEX TURNHOS N/W : 1261/20-MEDITERRANEAN SEA περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων ότι  <ότι το τουρκικό πλοίο πλέει μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα όπως είχε δηλωθεί στον ΓΓ/ΟΗΕ με την από 13 Νοεμβρίου 2019 επιστολή Α/74/550της Τουρκικής Μόνιμης αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ<  ACTIVITY PROMULGATED WITH NAVTEX NR. FA03-1257/20 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS ON 13 NOV 19>.

Αυτή η τουρκική επιστολή Α/74/550/13-11-2019συμπεριλαμβάνει ότι <η Τουρκία έχει νόμιμα και κυριαρχικά δικαιώματα ipso facto and ab initio στις θαλάσσιες περιοχές της Α. Μεσογείου δυτικά της μέσης γραμμής 32 16 18 Ε>

Η Ελληνική αντιπροσωπεία απαντά, μετά πάροδο τριών μηνών, με την 74/710/19-2-2020 επιστολή προς τον ΓΓ/ΟΗΕ ότι <η  Ελλάδα βαθιά λυπάται που η Τουρκία επαναλαμβάνει στην επιστολή της τους νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς της ότι τα όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Α.Μεσόγειο δυτικά 32 16 18 και περιλαμβάνει γεωγραφικές συντεταγμένες για τα όρια της ισχυριζόμενης τουρκικής υφαλοκρηπίδας, <Α 74/550/ Part D of the list of geographical coordinates>… οι οποίες αγνοούν πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε αυτή την ίδια θαλάσσια περιοχή… ειδικότερα τα πλήρη δικαιώματα των νησιών σε υφαλοκρηπίδα  και ΑΟΖ ανεξάρτητα από το μέγεθος τους κατά 121(2) ΣΘΔ   … .περαιτέρω αυτές οι παράνομες συντεταγμένες  απεικονίζουν τα όρια ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας της ανίσχυρης συμφωνίας Τουρκίας με την παράνομη οντότητα Βόρεια της Κύπρου, κατά παραβίαση των Αποφάσεων 541(1983) και 550(1984)ΣΑ/ΟΗΕ. Αυτές οι συντεταγμένες είναι ανυπόστατες.

Επιπρόσθετα οι Τουρκικοί ισχυρισμοί σχετικά με οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών δυτικά μέσης γραμμής του  28 Μεσημβρινού 28 00 00Ε  και ότι τα ελληνικά νησιά σε αυτή τη περιοχή δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες πέραν από τη θαλάσσια ζώνη της χωρικής θάλασσας είναι αντίθετη  με τις διατάξεις συμβατικού και εθιμικού δικαίου και νομολογίας  και παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ελλάδας>

Συνεπώς εφόσον το ORUC REIS κινούμενο σύμφωνα  με το περιεχόμενο 74/550/13-11-2019 -με τους ισχυρισμούς περί πλού εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και βάσει των αναφερόμενων παράνομων συντεταγμένων- παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ελλάδας> όπως υποστηρίζει η ελληνιδα μόνιμη αντιπρόσωπος κ. Θεοφίλη  στην 74/710/19-2-2020 επιστολή προς τον ΓΓ/ΟΗΕ για το περιεχόμενο της τουρκικής επιστολής 74/550/13-11-2019.

Τέλος η μόνιμη αντιπρόσωπος μας στον ΟΗΕ στις 12-08-2020 με επιστολή της για τις τότε παραβιάσεις του Oruc Reisμε τις γνωστές navtex της Τουρκίας αναφέρει : «… Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρόσφατη αποστολή τουρκικού ερευνητικού/ερευνητικού σκάφους με σκοπό τη διεξαγωγή σεισμικών δραστηριοτήτων σε περιοχή που εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα συνιστά από μόνη της σαφή παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας επί της υφαλοκρηπίδας της, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 77 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που αντικατοπτρίζει το εθιμικό διεθνές δίκαιο.

Συνιστά επίσης κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 121 παράγραφος 2 της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο τα νησιά δημιουργούν θαλάσσιες ζώνες (υφαλοκρηπίδα/Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) πέραν των χωρικών τους υδάτων όπως κάθε άλλη χερσαία επικράτεια. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει ab initio και ipso facto κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας της, συμπεριλαμβανομένης της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων, οι παραπάνω δραστηριότητες από την Τουρκία δεν δημιουργούν  καμία νομική συνέπεια στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ούτε προδικάζουν τα δικαιώματα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Από την άποψη αυτή, υπενθυμίζω τη ρηματική μας διακοίνωση της 8ης Μαΐου 2012 με την οποία καταχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη η νομοθεσία που καθορίζει τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας (βλ. Law of the Sea Bulletin, τόμος 79, σ. 14).»…

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια