Γιώργος Σαχίνης

Δ. Αλευρομάγειρος: Προβολή ισχύος από την Τουρκία

Οι γερμανικές επανορθώσεις και η Τουρκική προβολή ισχύος στην ανάλυση του Δημήτρη Αλευρομάγειρος στον 98.4.

Σχόλια