Γιώργος Σαχίνης

Επιτάφιος

Επιτάφιος - Γιάννης Ρίτσος

ΙΧ

" ? Παναγιά μου, ?ν ε?σουνα, καθ?ς ?γώ μητέρα,

βοήθεια στ? γιό μου θ?στελνες τ?ν ?γγελο ?π? πέρα!

Κι, ?χ, Θέ' μου, Θέ' μου, ?ν ε?σουν Θεός κι ?ν ε?μασταν παιδιά σου

θ? πόναγες καθ?ς ?γώ, τ? δόλια πλάσματά σου.

Κι ?ν ε?σουν δίκαιος, δίκαια θ? μοίραζες τ?ν πλάση,

κάθε πουλί, κάθε παιδί ν? φάει κα? ν? χορτάσει.

Γιέ μου, καλά μο? τ?λεγε τ? γνωστικό σου ?χε?λι

κάθε φορά που ?ρμήνευε, κάθε φορά που ?μίλει:

? μ ε ? ς ταγίζουμε τ? ζωή στ? χέρι περιστέρι,

κ? ? μ ε ? ς ο?τ? ?να ψίχουλο δέν ?χουμε στ? χέρι -

? μ ε ? ς κρατ?με ?λη τ? γ?ς μ?ς στ? ?ργασμένα μπράτσα

κα? σκιάχτρα στέκουνται ο? Θεοί κι ?φέντη ?χουνε φάτσα.

?χ, γιέ μου, πιά δέ μο?μεινε καμμιά χαρά κα? πίστη -

κα? τ? χλωμό κα? τ? στερνό καντήλι μας ?σβήστη.

Καί, τώρα, ?πά' σ? ποιά φωτιά τ? χέρια μου θ? ?νοίγω,

τ? παγωμένα χέρια μου ν?ν τ? ζεστάνω λίγο" ;

ΙΧ

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

Σχόλια