Γιώργος Σαχίνης

Ελληνικό Πάσχα !

Το Ελληνικό Πάσχα είναι διαφορετικό ως μοναδικότητα ...Έαρ και Ανάσταση , Έρωτας και Πάθος με Λάθος και Ανάταση... Μοναδική ζωγραφική απεικόνιση του Ελληνικού Πάσχα από τον Ευγένιο Σπαθάρη.

Σχόλια