Γιώργος Σαχίνης

Το '21

Ναι, οι αγωνιστές του 1821 μας  έμαθαν να κοιτάμε  πάντα και την άλλη πλευρά. Με τα δεδομένα τα τότε και τα σημερινά , οι Έλληνες εξεγερμένοι του '21 ήταν "τρομοκράτες" στρέφοντας τα όπλα που πήραν κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην οποία ως υπόδουλοι "ανήκαν"...

  Να κοιτάτε πάντα και την άλλη πλευρά , αυτή των λαών όπου γης...

Γιατί κάποτε ήμασταν εμείς οι Έλληνες η άλλη πλευρά.

Ζήτω το '21!

Σχόλια