Γιώργος Σαχίνης

Για να μην ξεχνιόμαστε

Για να μην ξεχνιόμαστε με υπερπληθωρισμό της ιστορικής μνήμης, δεν είμαστε "όλοι μαζί" στο μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο της Αντίστασης στην Κατοχή.

Σχόλια