Γιώργος Σαχίνης

Οι παραδομένοι λαοί

 Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει έναν αποφασισμένο λαό, αλλά όλοι μπορούν να ποδοπατήσουν έναν τρομοκρατημένο λαό...

Σχόλια