Γιώργος Σαχίνης

Πρόσφατη εμπειρία από τη καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας

Στις 8/7/2014 το αμερικάνικο Πεντάγωνο ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υδρόλυσης των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο.

Του Δημήτρη Πετράκη*

* Ο κ. Δημήτρης Πετράκης είναι Παιδοχειρουργός και μέλος της επιτροπής αγώνα κατά της υδρόλυσης των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο.

Σχόλια