Γιώργος Σαχίνης

Στα ίχνη της Γραφής: Η εξέλιξη από την εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι σήμερα

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι τρόποι επικοινωνίας των ανθρώπων διαμέσου των αιώνων χαρακτηρίζονται από εξέλιξη και αλλαγή.

Aπό τις κραυγές και τις χειρονομίες των πρωτόγονων, οδηγούμαστε στην αφήγηση των ιστοριών γύρω από τη φωτιά μέσα σε σπηλιές και μετέπειτα στην εμφάνιση διαφόρων μορφών του γραπτού κώδικα. Έτσι, μεταβαίνουμε σταδιακά στη διαμόρφωση του σημερινού κώδικα γραφής.

Μέσα στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας και επιθυμώντας να γνωρίσουν τα παιδιά την εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο γράφουμε, επιχειρήσαμε ένα "ταξίδι" στο παρελθόν ακολουθώντας τα "Ίχνη της Γραφής", δηλαδή την εξέλιξη της γραφής από τα πρώτα στάδια της εμφάνισης του ανθρώπου έως τις μέρες μας.

Για την επίτευξη του εγχειρήματός μας, κάναμε χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από το έργο: "Στα ίχνη της Γραφής, η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον ελλαδικό χώρο" του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στη συνέχεια της παρούσας αφήγησής μας, θα πραγματοποιηθεί εκτενής αναφορά σε όλες τις βιωματικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας και σκοπό είχαν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από την ιστορία της γραφής και την εξέλιξή της, καθώς επίσης κατέτειναν στην ανάπτυξη του συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών.

Χρυσούλα Κουναλάκη, Καλλιόπη Γενιτσαρίδου

17ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Σχόλια