Γιώργος Σαχίνης

Η αλήθεια και η διαστροφή της

Ολόκληρη η διαχείριση της ελληνικής κρίσης από το 2010 μέχρι σήμερα, 2016, βασίζεται σε υπαίτιως λανθασμένη διάγνωση, με συνέπεια να εφαρμόζεται εξίσου υπαίτιως λανθασμένη συνταγή και η χώρα, μοναδική περίπτωση στην υπερχρεωμένη ευρωπαϊκή περιφέρεια, να μην εξέρχεται από την κρίση, αλλά αντίθετα να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε αυτήν.

Σχόλια